Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Körsbärsdalen 18/19 GTLU IKT

Skapad 2018-08-17 11:58 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Analys och reflektion kring fokusområde kring Pedagogiska årshjulet. Vilket fokusområde utvärderas?_____________________

Innehåll

Det här har vi GJORT. Vad vi faktiskt gjort kring den underrubrik vi reflekterar kring.  

Vi har haft QR-koder i form av sånger och sagor.  Barnen har fått utforska visuella appar med IPad, projektorn och smart TV:n. Vi ger barnen möjligheter till barnlitteratur genom läsning i digitalform.

Det här har vi TÄNKT.  Reflektion över de utförda aktiviteterna kring underrubriken och de diskussionerna som är mellan pedagogerna.

Vi tänkte att barnen skulle få förståelse för de olika digitala verktyg såsom smart phone, smart TV, läsplattan, smart board, och även söka information och navigera

Det här har vi LÄRT. Reflektera över och få syn på barnens lärande. Vad har barnen lärt sig? Reflektera över ert egna lärande. Vad har vi lärt oss på köpet? Stäm av med den pedagogiska planeringen så målet har uppfyllts med aktiviteten. 

 

Barnen har tagit in QR koder i de barn initierade leken där de använder en lekdatorn och scannar samt sjunger.

Dessutom visar barnen intressen av söka information om exempelvis djurläten, sånger, och även Google translate där de är intresserade av ord på andraspråk. 

Det som vi tar som lärdom är att kontrollera att QR kod går till rätt länk.

UTVECKLA.  Fundera över hur vi kan ta till vara dessa insikter, tankar och idéer och låta dem bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Reflektera över vårt eget förhållningssätt - är det något vi behöver förändra? Hur ser vi det?

Att ha barn IPad tillgänglig för barnen, och introducera Apple penna för barnen när vi får de

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: