👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogens djur

Skapad 2018-08-17 12:34 i Önnebacka förskola Munkedal
Förskola
Vi utforskar vilka djur det finns i vår svenska natur och tittar närmare på hur de lever och bor.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Djur är något vi dagligen pratar om hos oss inne på Björken. Vi har observerat och diskuterat mycket om djur och natur med barnen så då blev det naturligt att arbeta med detta som kvalitetsarbete.

Vi började med att ha en gemensam samling där vi frågade barnen om vilka djur som bor i skogen. Detta för att vi pedagoger skulle få en överblick på vad barnen hade för förkunskaper.

Mål

Eget formulerat mål

Målet med detta arbete är att öka barnens kunskap och intresse för djur och natur. Att de ska få en kunskap om vilka djur som finns i skogen och hur de lever.

Barnen är delaktiga genom att de får vara medforskare och vi söker tillsammans fram svaren på deras frågor.

Läroplanens mål

Se längst ner.

Barnens erfarenheter

På frågan vilka djur bor i skogen svarade de: Älg, Får, Spindlar, Mu, Fluga, Älgen, Ugglan, Bä, Ormen och Hund.

Då vi har nära till skogen så ser barnen ser ofta djur från vårt fönster. Vi har även vart mycket i skogen innan så det är ingen ny miljö för barnen.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi kommer att presentera ett djur i samlingen varannan vecka och under denna tiden fokuserar vi enbart på det djuret.
Malin och Katarina ansvarar för presentationen av djuren.
Arbetslaget ansvarar för att de olika uppgifterna blir utförda.
Barnen vill att vi letar spår i skogen, letar efter djuren och åker till Nordens Ark.

 

Hur målet ska utvärderas

Vi kommer kontinuerligt utvärdera på vår veckoplanering.

Vi kommer även göra en slutlig utvärdering av temat i slutet av läsåret

Teoretisk bakgrund

Vi använder oss av hemsidan: https://jagareforbundet.se/ 

Skolverket skriver att introducera naturvetenskap, dess förhållningssätt och språkbruk på ett systematiskt sätt kan erbjuda förskolebarn ett redskap att förstå världen med. Naturvetenskap i förskolan kan också bidra till att barn utvecklar ett intresse för kunskapsområdet. Kunskapsutvecklingen kan dessutom underlätta barnens övergång från förskolan till skolan.

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera i unikum så föräldrarna kan vara med under processens gång.  

Vi kommer även dokumentera detta i barnens blå böcker.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer att ha ett föräldramöte, där kommer vi informera om vårt tema och våra tankar kring detta.

Vi kommer även att informera föräldrarna vid hämtning och lämning.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016