Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska djur

Skapad 2018-08-17 12:46 i Svanberga skola Norrtälje
Vi lär oss om de däggdjur som finns i de svenska skogarna.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3) Svenska
Du ska få lära dig mer om de däggdjur som finns i svenska skogar; hur de ser ut och hur de lever.

Innehåll

Tidsperiod

 •  vecka 35-43

Övergripande mål och riktlinjer

 • Vi utgår från det etiska perspektivet.

 • Vi arbetar med metakognition och kommunikation som övergripande förmågor.

 • Eleverna får själva välja vilket djur de vill fördjupa sig i och vilken redovisningsform.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Muntligt eller skriftligt med hjälp av iPad.

     Formativ

 • kamratbedömning - checklista

 • självskattning - matris

     Summativ

 • redovisa produkten.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • titta på faktafilmer
 • läsa och titta i böcker
 • samtala om erfarenheter och upplevelser

Uppgifter

 • Ej namngiven

 • Svenska djur - Fakta om

 • Fakta om igelkotten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv
Svenska djur åk 1

Djur i vår närmiljö - kännetecken, spår och föda och hur de lever
 • Sv   1   I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
 • NO   3   Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
No
Djur i vår närmiljö - kännetecken, spår, föda och hur de lever
Jag kan berätta två fakta vardera om två djur.
Jag kan berätta flera fakta om några av djuren vi pratat om. Jag kan göra en enklare jämförelse av två djur.
Jag kan berätta flera fakta om flertalet av djuren vi pratat om. Jag kan jämföra några av djuren och beskriva likheter och skillnader mellan dem.
Sv
kommunicera i skrift
Jag kan skriva av ord om djur.
Jag prövar att skriva egna ord om djur.
Jag prövar att skriva meningar om djur.

NO Sv
Svenska djur åk 2

Djur i vår närmiljö - kännetecken, spår, föda och hur de lever.
 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • NO   3   Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
No
Djur i vår närmiljö - kännetecken, spår, föda och hur de lever
Jag kan berätta två fakta vardera om två djur.
Jag kan berätta flera fakta om några av djuren vi pratat om. Jag kan göra en enklare jämförelse av två djur.
Jag kan berätta flera fakta om flertalet av djuren vi pratat om. Jag kan jämföra några av djuren och beskriva likheter och skillnader mellan dem.
Sv
Skriva en faktatext
Jag kan skriva två fakta vardera om två djur.
Jag kan skriva flera fakta om några av djuren vi pratat om. Jag kan göra en enklare jämförelse av två djur.
Jag kan skriva flera fakta om flertalet av djuren vi pratat om. Jag kan jämföra några av djuren och beskriva likheter och skillnader mellan dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: