Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Petter och hans fyra getter

Skapad 2018-08-17 12:49 i Haspungens förskola Halmstad
Förskola
Vision Utifrån barnens intressen och förförståelse skapar vi en verksamhet baserad på upplevelser där inflytande, utveckling/lärande samt normer och värden bildar en helhet.

Innehåll

I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för barnen att utvecklas mot läroplanens samtliga mål. Projekt är ett verktyg i detta arbete.

Vårt projekt

 

Petter och hans fyra getter

 

 Bakgrund, syfte och mål

 

Varför?

 

De flesta barnen tycker om att höra sagor. De uppskattar både när vi läser ur böcker, lyssnar på Ipaden och använder våra sagolådor. Petter och hans fyra getter är en saga som funnits i verksamheten sedan länge och den är känd för flera av barnen därav vårt val att arbeta med just den sagan.

 

Boken kommer användas som underlag för att arbeta med matematik, språk, färg, skapande, form och känslor. Det finns mycket utrymme för fantasi och språklekar i sagan.

 

 Mål och syfte

 

Vår ambition är att utveckla barnens språkliga förmåga efter varje barns förutsättningar

 

Vår förhoppning är att barnen under processens gång lär sig:

 

 • Färgerna röd, blå, gul, vit, svart

 • Vi övar färgerna på TAKK (tecken som stöd) samt andra TAKK tecken i sagan (katt, sten, stuga, mat, get mm). Vi provar också några engelska ord då flera barn använder engelska i leken.

 • Får en förståelse för vad fyra innebär samt använda ordningstal

 • Rimma

 • Lär sig fler begrepp

 • Att skilja på stor och liten, störst- minst

 • Att förstå olika känslor, glad, ledsen, arg m fl.

 

 Metod

Eftersom alla barnen kommit olika långt i sin språkliga utveckling utmanar vi barnen i mindre undervisningsgrupper för att på så vis kunna utmana alla barn efter sina kunskaper samt skapa tillfällen då barnen också kan vara lärresurser åt varandra.

 

 • Vi kommer använda oss av boken, lyssna på sagan i Ipaden, använda flano och sagolåda

 • Vi kommer använda oss av olika skapandemetoder. Vi skapar figurer i trolldeg och använder olika målningstekniker för att barnen ska få träna färger och få utlopp för sin fantasi.

 • Vi tränar mycket språk genom samtal med barnen. Boken är uppbyggd på rim så vi rimmar och ramsar.

 • Vi fokuserar på matematik. Boken ger tillfälle att öva färger och räkna, vi bildar par och provar olika begrepp tex stor- liten, störst- minst

 • Sångsamling där vi spelar och sjunger

 •  Olika experiment

   

  Under projektets gång ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska och utmanas i sitt sociala samspel. Vi kommer nu arbeta i tre grupper under ett par dagar i veckan och övriga dagar i helgrupp. Vi observerar vad barnen gör och vad som händer för att kunna följa barnens intresse under projektets gång. Utifrån vad vi ser planerar vi vidare och ger nya utmaningar och tillfällen för lärande.

   

 

          Introducering av projektet

 

 

Projektet introduceras i två grupper, de yngre barnen tillsammans och de äldre barnen i en grupp. Med de yngre barnen läser vi flanosaga för att väcka intresset. För de äldre läser vi sagan utan att visa bilder och ställer sedan frågor om innehållet.

 

 

Under arbetet med vårt projekt utgår vi kontinuerligt från barnens tankar och intresse. Vi skriver reflektionsprotokoll veckovis där vi reflekterar kring det som skett och hur vi arbetar vidare.

Reflektionsprotokollen är pedagogernas arbetsmaterial, vårdnadshavare kommer kunna följa verksamheten i Lärloggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Främjande och förebyggande arbete utifrån Diskrimineringsgrund samt kränkande behandling

 • Eget identifierat utvecklingsområde avdelning/enhet (Måste inte vara kopplat mot projekt

 • Målområde Undervisning och Utbildning

 • Målområde Matematik

 • Målområde Språk

 • Översiktsbild Målområden

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: