Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken förr och nu

Skapad 2018-08-17 12:54 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vad är ett yrke? Vad är skatt? Vilka yrken finns i Falkenberg? Vad gör en brandman? Vilka yrken fanns förr i tiden? Detta och många fler frågor ska vi ta reda på under temat Yrken.

Innehåll

Syfte- förmågor och kunskaper som ska utvecklas.

Du ska bland annat få utveckla följande förmågor: 

Begreppsliga förmågan- du ska lära dig nya begrepp och dess betydelse t ex. yrke, skatt, inkomst, utgift, räkningar, lön.

Kommunikativ förmåga- du ska få göra en intervju och ev intervjua någon yrkesgrupp.

Analysförmåga- Du ska få jämföra olika typer av yrken och fundera över varför vi behöver olika yrken i samhället och i Falkenberg. Du ska även få jämföra hur yrken har förändrats genom åren. 

 

Bedömning- vad och hur

Du ska kunna berätta om några yrken som finns i Falkenberg.

Du ska tillsammans med dina klasskamrater presentera ett yrke.

Du ska känna till varför man måste jobba, vad pengarna ska räcka till och varför man betalar skatt.

Du ska kunna berätta om ett yrke, förr och nu. 

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

 • aktivt delta vid diskussioner kring området. 
 • tillsammans med dina klasskamrater presentera ett yrke. 
 • lyssna aktivt när någon berättar om sitt yrke.
 • tillsammans med klasskamraterna komma fram till vad en påhittad familjs ekonomi ska räcka till.

 

Arbetssätt och undervisningsformer

Vi kommer att arbeta mycket i par/grupp och utgå ifrån filmer ocheller faktatexter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: