Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Nyckelpigan 2018-2019

Skapad 2018-08-17 13:08 i Lärkans förskola Halmstad
Förskola
Vision Utifrån barnens intressen och förförståelse skapar vi en verksamhet baserad på upplevelser där inflytande, utveckling/lärande samt normer och värden bildar en helhet.

Innehåll

I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för barnen att utvecklas mot läroplanens samtliga mål. Projekt är ett verktyg i detta arbete.

Vårt Projekt

Bokstavsresan

Varför har vi valt detta projekt?

Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, tala, samtala och reflektera samt få intresse för språk, ordförståelse och skriftspråk. Barnen visar stort intresse för bokstäver, namnlappar mm. Vi vill också att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Genom detta tema vet vi att vi får med alla delar i Läroplanen på ett naturligt sätt som t.ex. språk, naturvetenskap och matematik. Vi kommer också att få med samtliga målområden som är prioriterade under året 2019/2020.

 

Introducering av projektet

Vi har ett lok på väggen tillsammans med en vagn för varje bokstav. Vagnarna är från början tomma och vi kommer efterhand att fylla dem. Utifrån behov i barngruppen och barnens intressen kommer vi att jobba med småprojekt, ett för varje bokstav. Efterhand startar vi upp varje bokstavsvagn med något spännande och inspirerande.

Under arbetet med vårt projekt utgår vi kontinuerligt från barnens tankar och intresse. Vi skriver reflektionsprotokoll varannan vecka

 där vi reflekterar kring det som skett och hur vi arbetar vidare.

Reflektionsprotokollen är pedagogernas arbetsmaterial, vårdnadshavare kommer att kunna följa verksamheten i Lärloggen.

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Främjande och förebyggande arbete utifrån Diskrimineringsgrund samt kränkande behandling

  • Målområde Undervisning och Utbildning

  • Målområde Matematik

  • Målområde Språk

  • Översiktsbild Målområden

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: