Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Kemins grunder

Skapad 2018-08-17 13:20 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Kemin finns överallt, det finns inget i ditt liv som inte handlar om kemi! Så kemikalier är inte bara gifter och explosioner som man till en början kan tro. Kemi är läran om ämnens egenskaper, uppbyggnad och deras reaktioner med varandra. Läromedel: Vi använder SPEKTRUM KEMI, Kapitel 1 "Kemins grunder".

Innehåll

I detta område kommer vi att arbeta med kemins grunder. Detta för att du ska förstå hur världen är uppbyggd av molekyler och atomer, samt att du ska lära dig att tala det kemiska språket och det naturvetenskapliga arbetssättet (hur alla kemister undersöker).

Det vi kommer att fokusera på är:

 • Materia, molekyler, atomer 
 • Atomens delar; protoner, neutroner, elektroner
 • Grundämnen och kemiska föreningar
 • Kemiska tecken och formler
 • Det periodiska systemet
 • Det naturvetenskapliga arbetssättet
 • Systematiska undersökningar och laborationsrapportens delar
 • Säkerhet på kemilaboratorium
 • Ämnens egenskaper
 • Fast, flytande och gasform
 • Rena ämnen och blandningar
 • Separationsmetoder
 • Lösningar, emulsioner och uppslamningar

Så här ska vi arbeta

Du ska lära dig kemins grunder både teoretiskt och praktiskt.

Vi kommer att genom genomgångar och övningsuppgifter gå igenom kemins grunder.

Vi kommer att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera laborationer. 

Visa vad du lärt dig

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom:

 • Läxförhör om grundämnen och atomer
 • Genomföra laborationer och skriva labbrapporter
 • Skriftligt prov
 • Visa under lektioner och laborationer att du kan använda kemins begrepp

Matriser

Ke
Bedömningsmatris Kemins grunder

Betyg E
Kunskapskrav för betyg E i slutet av årskurs 9
Betyg C
Kunskapskrav för betyg C i slutet av årskurs 9
Betyg A
Kunskapskrav för betyg A i slutet av årskurs 9
Undersökning
Förmåga att planera en undersökning
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Undersökning
Förmåga att dra slutsatser utifrån kunskaper i kemi
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Undersökning
Rimlighet av undersökning och förbättring av undersökning
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Undersökning
Dokumentation (tex Labbrapport)
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kunskaper
Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: