Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 8E Matematik

Skapad 2018-08-17 13:34 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Här hittar ni årets planeringar inom Matematik. Klicka på "Innehåll" för att ta fram länkarna.

Innehåll

Planeringen finns i följande delar:

Se också nedan för kopplingar till läroplanen:

 • Syfte beskriver förmågorna som bedöms
 • Centralt innehåll beskriver arbetsområdena som vi jobbar med
 • Kunskapskrav beskriver betygskriterierna som bedömning sker mot. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Förmågematris Aritmetik

Ej bedömt
_ F _
_ E _
_ C _
_ A _
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: