Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Körsbärsdalen 18/19, GTLU , Estetiska lärprocesser

Skapad 2018-08-17 13:35 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Analys och reflektion kring fokusområde kring Pedagogiska årshjulet. Vilket fokusområde utvärderas?_____________________

Innehåll

Det här har vi GJORT. Vad vi faktiskt gjort kring den underrubrik vi reflekterar kring.  

Okt-dec:

Instrument: Barnen har på samlingen fått prova på olika instrument såsom äggmaracas, claves och triangel.

Drama: Våra karaktärar från temaboken har flyttat in i vårt sagofönster.

Skapande: julpyssel drop-in med föräldrar. Olika stationer. 

Januari-April: 

Vi har använt oss utav olika målartekniker: tejp, stämplar, svampar, penslar, fingerfärg, flaskfärg, målar på naturmaterial (kottar), skapat med återvinningsmaterial (mjölkkartonger). Regnbågen har vi skapat med några av dessa tekniker. 

 

Handdockor: våra karaktärer från temadagen har vart med i våra samlingar och våra aktiviteter. 

Takt/rytmik: miniröris, klappat takt till samlingslåtar, lyssnat på olika genrer av musik och dansat. 

Lera: kinestetisk sand har några barn erbjudits. Play dooh. 

Det här har vi TÄNKT.  Reflektion över de utförda aktiviteterna kring underrubriken och de diskussionerna som är mellan pedagogerna.

Okt-dec:

Instrument: En del barn hade svårt att kombinera sång och spelande. De hade mer fokus på sången. Några ville inte delta

Drama: De laminerade figurerna, som är flyttbara, har varit väldigt intressanta för barnen. De har kunnat reflektera kring sagan och återberätta den genom att titta på sagofönstret.

Det här har vi LÄRT. Reflektera över och få syn på barnens lärande. Vad har barnen lärt sig? Reflektera över ert egna lärande. Vad har vi lärt oss på köpet? Stäm av med den pedagogiska planeringen så målet har uppfyllts med aktiviteten.

Okt-dec:

Instrument: Skulle barnen lättare kunna fokusera på instrumentet om de fick spela till uppspelad musik?

Drama: När vi har pratat med barnen kring vårt tema har det varit lätt att visa på vårt sagofönster för att få dem att koppla bilderna till sagan.

 

Januari-april:

Rim och ramsor: vid introduktion av ny aktivitet är det bra med mindre grupper och inte ha blandade åldrar. 

Målarteknik: fungerade bra med blandad ålder och ha en grupp med max 4 åt gången. 

Fritt skapande: Hur tolkas detta och känns svårt att genomföra på en yngreavdelning. 

 

UTVECKLA.  Fundera över hur vi kan ta till vara dessa insikter, tankar och idéer och låta dem bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Reflektera över vårt eget förhållningssätt - är det något vi behöver förändra? Hur ser vi det?

Okt-dec:

Instrument: Introducera instrumenten i mindre grupp för att kunna visa hur instrumentet fungerar, hur man får ljud i det. Vid ett annat tillfälle vill vi prova att låta barnen testa instrumenten till musik.

Drama: Vi vill fortsätta att använda oss av sagofönstret i kommande teman.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: