Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Saltkråkan 18/19, GTLU Matematik.

Skapad 2018-08-17 13:48 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Analys och reflektion kring fokusområde kring Pedagogiska årshjulet. Vilket fokusområde utvärderas?_____________________

Innehåll

Det här har vi GJORT. Vad vi faktiskt gjort kring den underrubrik vi reflekterar kring.  

Mätning

sortering

Arbetat med geometriska former

 

Det här har vi TÄNKT.  Reflektion över de utförda aktiviteterna kring underrubriken och de diskussionerna som är mellan pedagogerna.

Vi önskar och vill att barnen ska få erfarenheter kring matematiska begrepp på ett lustfyllt sätt Mätning,sortering,lägesord och matematiska mönster bland annat

 

Det här har vi LÄRT. Reflektera över och få syn på barnens lärande. Vad har barnen lärt sig? Reflektera över ert egna lärande. Vad har vi lärt oss på köpet? Stäm av med den pedagogiska planeringen så målet har uppfyllts med aktiviteten. 

Vår upplevelse är att arbetssättet är väl fungerande och ett bra sätt för barnen att lära sig. Barnen är mycket delaktiga i de aktiviteter vi gör,både verbalt och praktiskt. Vi känner att vi fångar upp barnen på ett positivt sätt.

 

UTVECKLA.  Fundera över hur vi kan ta till vara dessa insikter, tankar och idéer och låta dem bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Reflektera över vårt eget förhållningssätt - är det något vi behöver förändra? Hur ser vi det?

Vår utmaning som pedagoger är att få med alla barn i de diskussioner vi har tillsamman

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: