👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEXTILSLÖJD, ÅR 6, CEN, 2018-19

Skapad 2018-08-17 13:50 i Kullavik information Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Slöjd

Innehåll

Områdesbeskrivning och undervisning

Arbetsområde:

1.  Forts. maskinsömnad: Bygg på dina kunskaper där du befinner dig.

2. Garnteknik: Lär dig nytt eller fördjupa dig.

 

Maskinsömnad

Du ska 

 • med hjälp kunna utveckla en idé.
 • kunna utforma din idéskiss,
 • kunna välja material till ditt arbete utifrån användningsområde och funktion,
 • kunna hantera verktyg, redskap och maskiner,
 • kunna förstå och använda dig av några slöjdbegrepp som hör till,
 • kunna driva det praktiska arbetet framåt,
 • kunna följa en arbetsbeskrivning,
 • kunna motivera dina val under arbetsprocessens gång,
 • med hjälp kunna lösa ev problem som uppstår,
 • kunna reflektera kring arbetsprocessen och det färdiga resultatet .

 

Garnteknik

Du ska 

 • med hjälp kunna genomföra grunderna i en garnteknik,
 • kunna hantera lämpliga redskap på ett fungerande och säkert sätt,
 • förstå och använda dig av några slöjdbegrepp som hör till,
 • kunna driva det praktiska arbetet framåt,
 • kunna motivera dina val under arbetets gång,
 • kunna reflektera kring arbetsprocessen och det färdiga resultatet.

 

 

 

 

Mål och bedömning

Maskinsömnad

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • formge och framställa föremål med avseende på funktion,
 • utveckla en idé på ett kreativt sätt,
 • göra olika val och motivera dessa under arbetets gång,
 • hantera lämpliga redskap, verktyg och maskiner,
 • driva arbetet framåt,
 • analysera och värdera arbetsprocessen och resultatet,
 • använda dig av rätt slöjdbegrepp.

 

Garnteknik

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • hantera tekniken
 • hantera lämpliga redskap,
 • göra olika val och motivera dessa,
 • driva arbetet framåt,
 • analysera och värdera arbetsprocessen och resultatet,
 • använda dig av slöjdbegrepp.

Uppgifter

 • Textilslöjd åk 6: Idéskiss, planering, redovisning och loggbok

 • Textilslöjd åk 6: Idéskiss, planering, redovisning och loggbok

 • Textilslöjd åk 6: Idéskiss, planering, redovisning och loggbok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6