Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Adoptera träd och fotosyntesen

Skapad 2018-08-17 13:56 i Fajansskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Hur och varför förändras trädens utseende under de olika årstiderna? Vad används träd till? Vad är fotosyntesen? Vi kommer "adoptera" träd. Det betyder att vi kommer att följa några vanliga träd under läsåret. Vi kommer också träna på att använda ord och begrepp för att förklara det som händer i naturen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • systematisk undersöka träd
 • använda biologins ord begrepp för att förklara hur fotosyntesen fungerar och träds delar

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • diskutera och skriva texter med hjälp av information som vi har tagit del av
 • göra enkla undersökningar av träd
 • jämföra din grupps resultat med en annan grupps 
 • dokumentera med text och bilder om träd
 • förklara och visa hur fotosyntesen sker


Vi bedömer dig genom att:

 • lyssna på dig och din grupp
 • läsa dina och din grupps texter och dokumentationer
 • observera ditt arbete på lektionerna

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med att:

 • vid flera tillfällen under läsåret gå till våra "adopterade" träd på Vallarna
 • känna igen och att namnge träd
 • göra enkla fältstudier och dokumentationer
 • läsa texter om träd och fotosyntesen
 • skriva texter om "våra träd"
 • se filmer
 • diskutera vad vi har tagit del av

Vi arbetar enskilt och i mindre grupper samt har genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: