Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria: en överblick av epoker

Skapad 2018-08-17 13:57 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
En historisk överblick lär dig att förstå samband mellan litteratur, människan och samhället. Precis som mode har litteraturhistorien inneburit trender, vilka inspirerar författare än idag.

Uppgifter

  • Litteraturhistoria: utredande text om epoker

  • Litteraturhistoria: utredande text om litterära epoker

Matriser

Sve
Utredande text om litterära epoker

Kunskaper och färdigheter
E
C
A
Innehåll och Källhantering
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter. som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och har en tydligt urskiljbar disposition.
Texterna är sammanhängande, väldisponerad.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade.
Språk och stil
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Anpassning till sammanhang
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: