Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1-3, Lpp Rörelse, dans och takt till musik

Skapad 2018-08-17 14:02 i Viktoriaskolan Grundskolor
Lpp tillhörande arbetsområdet, rörelse, dans och takt till musik
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Syfte

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors
välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren
har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter
i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och
samhället.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Centralt innehåll

Kunskapsområden vi arbetar med i årskurs 1-3

Förmågor att utevckla

Eleven ska under arbetsområdet ges förutsättningar och möjligheter att utveckla:

 • sin motorik i exempelvis redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik i både inomhus och utomhusmiljö.
 • sin kunskap om regler för enkla lekar och danser
 • sin kunskap takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik

Undervsining

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

 • redskapsbanor, danslekar, takt och rytm, enkla danser och lekar samt dess regler

Du kommer att få träna på:

 •  genom redskapsbanor och olika lekar utveckla de grovmotoriska grundformerna, till exempel springa, hoppa, klättra
 •  genom danslekar och enklare danser utveckla din takt och rytm samt ha kunskap om leken och dansens regler

 

Bedömning

Under lektionerna tittar vi på din förmåga att utföra:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Lpp - matris för arbetsområdet rörelse, dans och takt till musik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse och lekar
Jag deltar i rörelseaktiviteter och lekar.
Jag deltar i rörelseaktiviteter och lekar, följer dess regler samt kan anpassa mina rörelser till viss del av aktiviteten.
Jag deltar i rörelseaktiviteter och lekar, följer dess regler samt kan anpassa mina rörelser väl till aktiviteten.
Musik och rörelse
Jag kan röra mig fritt till musik i lekar/dans och rörelser.
Jag kan delta i och utföra enklare danser till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm i lekar/dans och rörelser till en enklare koreografi.
Motorik
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t. ex. springa, hoppa och klättra.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t. ex. redskapsbana och lekar.
Jag kan kontrollera den egna kroppen väl i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: