Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation

Skapad 2018-08-17 14:41 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Konsten att argumentera är en avgörande tillgång i många situationen - både i studier, arbetsliv och vid många andra tillfällen.

Uppgifter

 • Argumenterande tal om språkliga förhållanden eller skönlitteratur

 • Argumenterande tal

 • Argumenterande tal: grupp 2

 • Argumenterande tal - grupp 1

 • Argumenterande tal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
  Sve  A
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  C
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  E

Matriser

Sve
Argumenterande tal om valfritt ämne

Bedömningsmatris

E
C
A
Argumentation
Eleven kan genomföra en muntlig framställning inför en grupp. Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den. I argumentationen använder sig eleven av fakta och exempel.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. I argumentationen använder sig eleven av relevanta fakta och exempel.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument. Framställningen innehåller såväl relevanta fakta, belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.
Disposition och sammanhang
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Tidsomfånget är 3 minuter eller mer.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Inledning och avslutning fyller sina respektive funktioner. Tidsomfånget är mellan 3-7 minuter.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Inledning och avslutning fyller väl sina respektive funktioner.Tidsomfånget är mellan 3-7 minuter.
Språk och stil
Språk och och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven använder sig av ett par fungerande stilfigurer.
Framförande
Detta gör eleven med viss säkerhet. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Detta gör eleven med viss säkerhet. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Detta gör eleven med säkerhet. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.

Sve
Argumenterande tal om språkliga förhållanden eller skönlitteratur

E
C
A
Innehåll och argumentation
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Disposition och sammanhang
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Detta innebär att eleven har en fungerande inledning och avslutning. Talet är ca 3 min eller mer.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Detta innebär att eleven har en välfungerande inledning och avslutning samt att talets olika delar är lagom långa i förhållande till varandra. Talet är ca 3-7 min.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Detta innebär att eleven har en välfungerande inledning och avslutning samt att talets olika delar är lagom långa i förhållande till varandra. Talet är ca 3-7 min.
Språk och stil
Språk och stil är till viss delanpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Framförande
Framförandet sker med viss säkerhet. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Framförandet sker med viss säkerhet. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Framförandet sker med säkerhet. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: