Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal, de fyra räknessätten och mönster

Skapad 2018-08-17 14:47 i Fajansskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 4 – 6 Matematik
I matematik arbetar vi med de fyra räknessätten: addition, subtraktion, multiplikation och division. Du får träna på att använda dina matematiska kunskaper för att lösa olika typer av problem.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå och använda tal inom talområdet 0 - 1 000 000
 • förstå och använda skriftliga räknemetoder och huvudräkning
 • välja vilken metod som fungerar bäst i olika uppgifter
 • bedöma rimligheten i dina svar
 • redovisa dina lösningar både muntligt och skriftligt
 • skapa och lösa matematiska problem

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • förstå och förklara enkla matteproblem
 • välja och använda effektiva metoder för att lösa matteuppgifter och för att lösa enkla matteproblem
 • redovisa dina uträkningar, muntligt och skriftligt
 • bedöma rimlighet
 • hantera stora tal

Jag bedömer dig genom att:

 • lyssna på dig när du redovisar
 • läsa igenom dina skriftliga beräkningar

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med:

 • konkret material som stenar, tiobasmaterial och bilder
 • diskussioner och samtal
 • genomgångar
 • att spela spel
 • att skapa egna uppgifter
 • miniräknare
 • iPadsappar, till exempel NOMP och ShowMe
 • hemsidan elevspel.se
 • helklass, parvis eller enskilt
 • muntliga och skriftliga matteuppgifter ur bland annat matteboken Prima Formula 4

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: