👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering idrott & hälsa åk 6 VT 19

Skapad 2018-08-17 14:55 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Arbetsbeskrivning: Såhär ska vi arbeta: Under terminen kommer vi att (individuellt och i grupp) prova och träna på olika sätt att röra oss inomhus och utomhus under olika årstider i bollsporter, balans, styrka, kroppskontroll, kondition, livräddning, simning, orientering. Dessutom går vi igenom effekter av fysiska aktiviteter på hälsan och kroppen.

Innehåll

Innehåll: Du kommer att få utveckla dina kunskaper inom ämnet idrott och hälsa både praktiskt och teoretiskt med tyngdpunkt på grunden som är respektengagemang, lyhördhet, samarbete, laganda, aktivt deltagande och kunskap.


Vi kommer att försöka att få en varierad undervisning samt utmanande och roliga lektioner.

Inom idrotten är det centralt att man kan fungera i grupp och följa regler, vilket gör att samarbete och respekt är en mycket viktig del inom idrotten.


I början av vårtermin i v. 2 har vi multiboll och lek. Därefter i v. 3-v. 5 har vi dans och rörelse till musik. Och sedan i v. 6 har vi multiboll och lek. I v. 7 har vi en friluftsdag då åker vi skridskor i ishallen i Helsingborg. Därefter har vi sportlov i v. 8 och i v. 9 tränar vi styrka därefter i v. 10 har vi badminton. I v. 11 har vi teori lektioner då går vi igenom hur aktiviteter påverkar hälsan och kroppen och samtidigt har vi friluftsdag ( badminton och bowling) på olympia på måndag den 11 mars. I v. 12-14 har vi gymnastikredskap och idh prov och sedan i v. 15 har vi fotboll. V. 16 är det påsklov så ni är lediga. I v. 17 har vi fokusvecka och där fokuserar vi på måluppfyllelse. Därefter i v. 18-21 ha vi orientering i beakta utemiljö samt har vi simning och livräddning i högevallsbadet i Lund. Vi tränar också handboll i v.20-21 och förbereder oss inför OV beachhandbolls turnering som kommer onsdagen den 22 maj på Fria bad. Och sedan i v. 22  avslutar vi med olika roliga aktiviteter. En utvärdering sker på tisdag i v. 23.

 

Kvaliteter och förmågor som bedöms:

 • Att  du deltar aktivt i olika inomhus och utomhusspel/aktiviteter och att du varierar och anpassar dina rörelser. Du kommer att bedömas utifrån dina prestationer i idrottshallen när det gäller de praktiska övningarna.
 • Att du kan delta aktivt i olika lekar och spel t.ex. handboll, basketboll, innebandy och fotboll.
 • Att du utvecklar din samarbetsförmåga för andra i lekar och olika spel.
 • Att du visar ett engagemang, respekt och lyhördhet.
 • Att genomföra olika konditions, friidrotts och styrkeövningar/aktiviteter.
 • Att du deltar aktivt i friluftsdagar och anpassar din rörelse till olika förhållanden.
 • Att kunna ge beskrivningar av hur idrottsaktiviteter påverkar hälsan.
 • Att du genomför idrottsprov (skriftligt, muntligt) och lämnar in idrottsuppgifter.
 • Att du simmar 200 m varav 50 i ryggläge.
 • Att du kan livrädda en nödställd från vatten och landet med hjälp av en hjälpmedel.
 • Att du kan dansa och röra dig till musik.
 • Att du kan orientera dig i en närliggande miljö.

 

Så här visar du vad du kan:

•        Genom att delta aktivt och visa upp dina praktiska kunskaper, förmågor i inomhus och utomhus individuell och i grupp.

•        I diskussioner.

•        I inlämnings uppgifter.

•        Genom att delta i teorilektion och visa upp dina teoretiska kunskaper individuell och i grupp.

•        Vid skriftligt eller muntligt prov.

•        Genom planering, genomförande och utvärdering av uppgifter.

•        Genom att du deltar i praktiska bedömningarna!

•        Genom att du följer regler och instruktioner dessutom genom att du visar respekt för omgivningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Pedagogisk planering idrott & hälsa åk 6 VT 19

E
C
A
Delta
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Simning
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Samtala om aktivitet, hälsa och förmåga
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa aktiviteter ute
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera sig
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Förebygga skador
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Hantera nödsituationer på land och i vatten
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.