Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lup Nyfikenheten HT 18

Skapad 2018-08-17 16:09 i Sotenäs förskola Partille
Förskola
Vår vision är att barn och elever i vårt område vill, vågar och kan ta huvudrollen i sitt eget liv. "Vill om man kan istället för kan om man vill." Ross Greene

Innehåll

#  Byt namn i rubriken till namnet på ert  arbetsområde/tema/projekt/verksamhetsförändring eller annat ni vill dokumentera.

#  Utgå utifrån våra förskolors fokusområden i vårt teamplanshäfte 2017-2018.  

#  Projektbeskrivningen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och har sitt syfte att vara utgångspunkt för veckoreflektion och pedagogisk dokumentation här i Unikum. 

VAR ÄR   
  

  • Varför ska vi arbeta med detta område? Hur uppkom det? Behov/intresse hos barnen?  

VART SKA VI? 

Vi vill att barnen ska känna sig trygga med sina kamrater och de vuxna. I denna fas ska barnen får möjlighet att lära känna varandra, de vuxna, rutiner och  miljön.

Så småningom vill vi tillsammans lära och utvecklas. Vi vill först se vad barnen visar intresse för och är nyfikna på för att senare utveckla deras läran

 

  • Vilket syfte har vi med att arbeta med detta arbetsområde eller projekt?
  • Hur kopplar vi detta arbete till våra fokusområden? 
  • Vilka mål i LpFö ska vi arbeta mot?

 

HUR GÖR VI?

De vuxna finns till hands och är närvarande och möter det enskilda barnets behov. Vi är trygga och lugna och introducerar barnen i både miljön och barngruppen.

Vi har börjat kartlägga barnens intresse. Detta har vi gjort genom bilder och observationer.

  • Sammanfatta vilka arbetsmetoder vi tänker använda. 
  • Hur ska vi dokumentera? Vem har ansvar?

 

HUR BLEV DET? & HUR SER VI DET?

Skriv utvärderingen i analysverktyget nedan, ej i kommentarer.

 
 
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: