Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 7E Schools

Skapad 2018-08-17 16:25 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
Welcome to your first few weeks of English! While you are new at Åsö and learning a lot about your new school you will also get to compare it to schools in other English speaking countries. You will read texts, listen to information about schools and also create your own perfect schools.

Innehåll

Activities:

* Read and listen to texts and information about different schools

* Discuss differences and similarities between schools

* Learn new vocabulary associated with schools

 

Assessment (bedömning):

* Group presentations (speaking skills)

* Writing assignment (writing + culture)

* Listening test (No studying is required except being active during classes)

 

Week

Wednesday (60 min)

Friday (60 min)

34

 

Introduction to English

 

 

 

-Reading strategies

- How does school work in Sweden?

- School in the US/GB

35

 

-Repetition strategies

- Listening (från röda pärmen, diskutera först, sen lyssna)

-School vocabulary and school subjects

 

 

- Boarding schools in the UK + exercises

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/boarding-schools-uk-friendship

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/boarding-schools-uk-class

36

 

-Listening exercise: School in South Africa

- Letter to a friend – writing practice

 

-Listening exercise: Don’t Run!

-Reading: Discipline in schools

- Differences between Am/GB schools

37

 

 

Åsöjoggen – No English class

 

-Group Work: The Perfect School

38

 

-Group work: The Perfect School

 

-Group work: The Perfect School

39

 

-Group work: The Perfect School

 

-Presentations of our schools

40

 

- Writing: Swedish schools vs. Br/Am schools

Listening test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Åsö 7E Schools

E
C
A
Läsa
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Du förstår det viktigaste i innehållet när du läser på engelska. Du visar att du förstår genom att återberätta och kommentera det du läst.
Du förstår det mesta av innehållet när du läser på engelska och kan uppfatta viktiga detaljer i det du läser. Du visar att du förstår genom att återberätta, kommentera och diskutera det du läst.
Du förstår innehåll och detaljer när du läser på engelska. Du visar att du förstår genom att återberätta, kommentera och diskutera mer på djupet det du läst.
Höra
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Du förstår det viktigaste i innehållet när du lyssnar på engelska. Du visar att du förstår genom att återberätta och kommentera det du hört.
Du förstår det mesta av innehållet när du lyssnar på engelska och kan uppfatta viktiga detaljer i det du hör. Du visar att du förstår genom att återberätta, kommentera och diskutera det du hört.
Du förstår innehåll och detaljer när du lyssnar på engelska. Du visar att du förstår genom att återberätta, kommentera och diskutera mer på djupet det du hört.
Skriva
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
När du skriver på engelska kan du formulera dig enkelt, begripligt och det går ganska lätt att hänga med i och förstå det du skrivit. Du kan beskriva några likheter och skillnader mellan svenska skolan och de andra skolorna vi lärt oss om. Du kan också göra enkla jämförelser mellan skolorna.
När du skriver på engelska kan du formulera dig ganska varierat och ganska tydligt. Det är ganska lätt att hänga med i och förstå det du skrivit. Du kan beskriva de likheter och skillnader mellan svenska skolan och de andra skolorna vi lärt oss om. Du kan också göra jämförelser mellan skolorna och berätta mer i detalj vad de innebär.
När du skriver på engelska kan du formulera dig ganska varierat, tydligt och det är lätt att hänga med i och förstå vad du skrivit. Du kan beskriva de likheter och skillnader mellan svenska skolan och de andra skolorna vi lärt oss om. Du kan också göra jämförelser mellan skolorna och detaljerat berätta vad de innebär samt dina åsikter och erfarenheter.
Tala
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
När du pratar engelska kan du formulera dig enkelt, begripligt och det går ganska lätt att hänga med i och förstå det du säger.
När du pratar engelska kan du formulera dig ganska varierat och ganska tydligt. Det är ganska lätt att hänga med i och förstå det du säger.
När du pratar på engelska kan du formulera dig ganska varierat, tydligt och det är lätt att hänga med i och förstå vad du säger.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: