Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textil bild inspirerad av sommaren

Skapad 2018-08-18 10:50 i Tuna skola Uppsala
Grundskola 6 – 9 Slöjd
Hoppas alla haft ett skönt sommarlov! Nu när höstterminen drar igång vill vi förstås inte riktigt släppa taget om sommarkänslan. Därför ska vi på slöjden börja terminen med ett arbete inspirerat av sommar.

Innehåll

 

1. Syfte

Genom undervisningen i detta arbetsområde ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

2. Undervisningens innehåll 

I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med textila bilder. Utifrån erbjudet inspirationsmaterial kommer eleverna i par hjälpas åt att driva en slöjdprocess framåt. Från idé till skiss och planering och slutligen framställning och utvärdering av arbetet.

Målet är en textil tavla med måtten 30x30 cm. Tavlan ska innehålla 4 specifika tekniker som eleverna tilldelas.

 

3. Bedömning

Processen bedöms löpande under terminens gång utav läraren. Eleverna bedöms på sin förmåga att driva ett arbete framåt genom att

·        formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverksteknike

·        analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

4. Övrigt

Instruktioner på de olika teknikerna finns att hitta i slöjdlexikon på slojd.nu. Inloggningsuppgifter står skrivna på tavlan i slöjdsalen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd

E
C
A
Förmåga att:
formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Förmåga att:
formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
I slöjdarbetet kan eleven använda hand-verktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
I slöjdarbetet kan eleven använda hand-verktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Förmåga att:
analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,
 • Sl
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: