Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svepask åk 9

Skapad 2018-08-18 13:45 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
Denna termin är målet att tillverka en svepask med lock. Ni kommer att arbeta med olika tekniker och även tolka/göra slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck, genom att använda temat "energi".

Innehåll

I åk 9 ska du göra en "Svepask" med lock. Du ska använda dig av olika tekniker, verktyg, redskap och maskiner.

I det praktiska arbetet ska du beskriva arbetsprocessen där du använder slöjspecifika ord.

Temat energi ska du gestalta med antingen form, färg eller funktion.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Svepask åk 9 VT-21

E
C
A
Formgivning i olika material med hjälp av lämpliga redskap mm
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. __________________________ Elevexempel: Elevens slöjdföremål innefattar få och avskilda delmoment. Till exempel en svepask med lock. Slöjdarbete där elevens kunskaper om material, metoder och formgivning delvis påverkar genomförandet. T.ex. val av material till svep och locket. En förlaga, muntlig instruktion eller enkel typ av beskrivning styr elevens arbete i stor utsträckning. Till exempel att läraren instruerar eleven steg-för-steg.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. __________________________ Elevexempel: Elevens slöjdföremål innefattar flera delmoment som påverkar varandra. Till exempel en tredimensionell del. Slöjdarbete där elevens kunskaper om material, metoder och formgivning tydligt påverkar genomförandet. T.ex. färg och form motiveras utifrån det sammanhang där föremålet ska användas. Eleven försöker själv eller med hjälp påverka arbetets utförande eller formgivning. Till exempel egna förslag till utveckling, eller att uttrycka önskemål om alternativ i dialog med läraren.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. __________________________ Elevexempel: Elevens slöjdföremål innefattar många delmoment som hänger samman och växelverkar med varandra. Till exempel en/ två tredimensionella del/ar av olika material och storlek. Slöjdarbete där elevens kunskaper om material, metoder och formgivning tydligt och välgrundat påverkar genomförandet. Till exempel val av material och sammansättningsmetoder görs i relation till tänkt funktion. Eleven prövar eller uttrycker förslag på hur ett arbete kan utvecklas i relation till en förlaga eller beskrivning. Till exempel egna motiverade eller utprövade förslag till utveckling på egen hand eller i dialog med läraren.
Praktiskt arbete med handverktyg, redskap och maskiner
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. __________________________ Elevexempel: I sitt slöjdarbete visar eleven grundläggande kunskap om användningsområde och säkerhetsaspekter gällande slöjdutrustning. Till exempel genom att kunna namnge verktygen, redskapen och maskinerna som används.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. __________________________ Elevexempel: I sitt slöjdarbete visar eleven kunskaper i användande av slöjdutrustning. Till exempel att välja lämplig typ av borr och följa säkerhetsregler för alla maskiner.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. __________________________ Elevexempel: Eleven visar kunskaper i användande av slöjdutrustning på ett sådant sätt att redskap, verktyg och metoder används och kombineras på ett lämpligt, säkert och ändamålsenligt sätt med precision, t.ex. passa in gångjärnen i locket.
Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. __________________________ Elevexempel: Färgläggningen/ mönster passar in på beskrivningen som du tidigare hade gjort.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. __________________________ Elevexempel: Färgen, stilen och de tredimensionella delarna passar ihop och förstärker uttrycket.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. __________________________ Elevexempel: Jag uppfattar att uttrycket har kopplingar till beskrivningen och storyn genom blandningen av trä, annat material och de tredimensionella detaljerna. Samtidigt syns att uttrycket har underbyggd research.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: