Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4

Skapad 2018-08-18 15:16 i Fajansskolan Falkenberg
Engelska år 4 ht-2018
Grundskola 4 Engelska
Vi kommer att arbeta med att lyssna, prata och skriva engelska. Vi kommer även att arbeta med enkel grammatik.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen kommer du att ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

- förstå talad och skriven engelska
- våga använda engelska i samtal
- skriva enkla meddelanden och texter

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå enkla samtal på engelska
- prata engelska om vardagliga situationer
- läsa och förstå enkla texter
- förstå och följa enkla muntliga och skriftliga instruktioner 
- skriva enkel text

Detta kommer vi att bedöma genom:
- klassrumsobservationer
- läsförståelseövningar
- hörförståelseövningar

- muntliga redovisningar
- skrivövningar

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

- sånger
- läsa och lyssna på texter samt översätta dem till svenska
- spela spel 
- träna dialoger, både färdiga och egenproducerade
- titta på engelska tv-program/filmer
- grammatiska övningar
- samtalsövningar
- enkla skrivuppgifter

- teater

- muntliga redovisningar

 

Kopplingar till läroplan

 •  
  En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 •  
  En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

   

  •  
   En  A 6
   Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  •  
   En  A 6
   Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  •  
   En  A 6
   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  •  
   En  A 6
   I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

 •  
  En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 •  
  En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 •  
  En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 •  
  En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 •  
  En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 •  
  En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 •  
  En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 •  
  En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 •  
  En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: