👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva texter år 4 läsåret 2018/2019

Skapad 2018-08-18 16:15 i Fajansskolan Falkenberg
Skriva texter år 4 ht-2018.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Att skriva en text är nästan som att bygga något. Du måste veta vad det är du ska skriva och varför, och sedan göra en planering. När du skriver sätter du ihop ord till meningar, och meningar till stycken, så att det blir den text du planerat. I det här arbetet ska du få lära dig att planera och skriva olika typer av texter.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen kommer du att få möjligheten att utveckla din förmåga att:

 • förstå vad syftet med olika textyper är- instruerande, förklarande, återberättande, beskrivande, argumenterande och berättande texter
 • lära dig hur olika texter är uppbyggda
 • lära dig vilka språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem
 • skriva gemensamma texter 
 • ge och ta respons
 • på egen hand kunna planera och skriva texter av varje texttyp 
 • träna stavning och grammatik
 • skriva läsligt för hand
 • att använda digitala verktyg för att skapa texter

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva olika slags texter med innehåll och fungerande struktur 
 • i texter använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter
 • skriva läsligt för hand

 Detta kommer vi att bedöma genom:

 • att läsa dina texter
 • klassrumsobservationer

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • utgå från läromedlet Zick Zack Skrivrummet
 • se och läsa många exempel på den aktuella texttypen
 • arbeta gemensamt med modelltexter
 • skriva gemensamma texter
 • skriva texter på egen hand
 • träna grundläggande grammatik och stavning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
  SvA  A 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord­ och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  SvA  A 6