Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2018-08-18 16:42 i Ramsta skola Uppsala
Matens väg genom kroppen, kroppen organ och funktion, vad behöver kroppen för att må bra...
Grundskola 5 Biologi
Generativ fråga: Hur skulle en kropp utan skelett se ut?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

 För att eleven ska känna till hur den egna kroppen fungerar och vikten av att ta hand om den.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

Sociala färdigheter - samarbete med andra

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

 Etiskt - donationer och användande av kroppen i forskning

Vad ska eleven förstå efteråt?

Organen i kroppen samarbetar och varje del är viktig för att vi ska må bra och vara friska.

Vilka förmågor utvecklar eleven?

• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

• genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (Lgr11, 2017, s. 159).

 

 

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: avgaser, blodkroppar, blodplättar, emalj, fosfor, foster, fotosyntes, förbränning, hemoglobin, infektion, kalcium, kolhydrater, kranium, matspjälkning, mjölktand, organ, protein, ryggmärg, saliv, sena, vaccinering, visdomstand, vitamin

Eleven ska kunna följande fakta: 

 • vad som händer med maten man ätit
 • vilka näringsämnen kroppen behöver
 • vilken nytta vårt skelett gör
 • vad dom gör att vi kan röra oss
 • vilka uppgifter blodet har
 • varför vi måste andas
 • vilket reningsverk som finns i kroppen
 • vad som händer med kroppen när den blir gammal

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: Läsa och lyssna till fakta, återberätta fakta skriftligt alternativt muntligt, diskutera och ta ställning i olika frågor

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

 Vart tar maten vägen? Hur orkar du springa? Kan man klara sig utan skelett? Varför är blodet rött? Vad finns det i luften som vi behöver?

Bedömning

Vad ska bedömas?

 Vid arbetsområdets slut bedömer jag om du:

 • kan namn på organ som finns i kroppen
 • vet var organ sitter och vilken funktion de har 
 • berättar om matens väg genom kroppen
 • vet något om energi och hur vi använder den i kroppen
 • vet varför och hur vi andas
 • kan ge exempel på vilka uppgifter blodet har
 • kan förklara hur skelett och muskler fungerar tillsammans
 • kan ge exempel på vad som händer i kroppen när man blir gammal

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Muntliga diskussioner och genomförda uppgifter.

Summativ bedömning: Diagnos på området.

 

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

Arbetsblad "Rita och skriv om kroppen" tillsammans med en lista med begreppen att utgå ifrån, innan vi kör igång med arbetsområdet.

 

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

 • Läsa texter i Koll på NO
 • Arbeta med begrepp och bilder.
 • Lösa uppgifter i aktivitetsboken.
 • Se filmer.
 • Arbeta kring olika frågeställningar individuellt och i grupp.

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: Eleverna är placerade så att de kan samarbeta i par eller grupper om tre

 

Följande material och tekniker används: Koll på NO 5 (lärarhandledning, grundbok, aktivitetsbok), filmer;
Vår kropp (26 min. SLI), Uppdrag kroppen: Matsmältningsorgan (14 min. SLI/UR), Uppdrag kroppen: Hjärta, lungor och blodomlopp (14 min. SLI/UR), Uppdrag kroppen: Hjärna och nervsystem (14 min. SLI/UR), Uppdrag kroppen: Skelett och muskler (14 min. SLI/UR), Vi lär oss om: Immunsystemet (12 min. SLI), Vi lär oss om: Skelett och muskler (12 min. SLI), Vi lär oss om: Blodet och blodomloppet (12 min. SLI), Serien "Du mår som du äter" (6 min./avsnitt på SLI/UR)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Kroppen

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kroppens organ och placering
Du lär dig fortfarande om kroppens organ. Du tränar på organens namn, placering och utseende.
Du har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Du kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar.
Du har goda kunskaper om några av kroppens organ. Du kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar.
Matspjälkning
Du berättar delar av matens väg genom kroppen och använder få eller inga begrepp.
Du berättar matens väg genom kroppen och använder ett enkelt språk och några begrepp.
Du berättar utförligt om matens väg genom kroppen och använder flera begrepp.
Kost
Du tränar på att berätta om hur kroppen och hälsan påverkas av vad vi äter.
Du har grundläggande kunskaper och kan föra enkla resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av vad vi äter.
Du har goda kunskaper och kan föra utvecklade resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av vad vi äter.
Organens funktioner
Du tränar på att beskriva någon av organens funktioner.
Du har grundläggande kunskaper om organens funktion och samverkan. Du kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Du har goda kunskaper om organens funktion och samverkan. Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: