Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pojken och Tigern - en resa genom Sverige

Skapad 2018-08-18 18:08 i Hedens skola Öckerö
Grundskola 4 Svenska Geografi
Vi kommer att följa boken Pojken och Tigern. Pojken letar efter Tigern som är pojkens katt. Tigern har rymt och är på väg hem från Smygehuk i Skåne till Norrbotten. Vi får följa deras vandring genom Sverige. Vi kommer samtidigt fördjupa oss i de olika landskapen som vi passerar under vår resa och göra jämförelser med vårt egna fiktiva land som vi skapat.

Innehåll

Undervisningens syfte:

 Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Innehåll: 

(centralt innehåll)

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Hur?

Vi kommer att följa boken "Pojken och Tigern" och på så sätt ta oss fram i Sverige. Vi kommer i varje landskap lära oss så mycket som möjligt och jämföra med vårt påhittade land. Vi kommer att besöka turistbyråer och göra olika reportage om städer och kända platser. Vad är viktigt att veta och varför, för vem är det viktigt? Vi använder oss såväl av läromedel som Upptäck Sverige, film som digitala verktyg som t.ex. appen geografi och diverse webbsidor som ger oss information om området. Vi kommer lägga fokus på att inhämta information och själva producera, både digitalt och analogt.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • Grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla resonemang 
 • Beskriva enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Använda geografiska begrepp som t.ex. livsmiljö, huvudstad glesbygd, halvö mfl.
 • Använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker
 • Föra enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Grundläggande kunskaper om Sverige och visar det genom att beskriva olika landskap, landsdelar,städer och natur.
 • Resonera kring frågor som rör hållbar utveckling i vardagen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: