Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt skapande 1 100p

Skapad 2018-08-18 21:32 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Digitalt skapande
I kursen digitalt skapande utvecklar du din förmåga att skapa, gestalta och kommunicera med digital teknik. Skapandeprocesser och uttryck på ett experimentellt, undersökande och konstnärligt sätt.

Innehåll

Centralt innehåll

  • Analoga och digitala skapandeprocesser, skissarbete både utan och med digitala verktyg.
  • Gränslandet mellan konst och teknik samt hur det formar skapandeprocesser.
  • Kombinationer av olika uttryck för digitala produktioner.
  • Digitala verktyg för skapande och gestaltande. Hur man väljer lämpligt verktyg för skapande och bevarande.
  • Programvara och hårdvara som används för skapande i olika estetiska uttrycksformer.
  • Samarbetsformer vid digitala produktioner.
  • Presentationsvägar och spridningsvägar för digitala produktioner, till exempel internet, digitala tryck och olika lagringsmedier.

Uppgifter

  • Elevens val

Matriser

Dig
Digitalt skapande 1 100p

E-nivå
Eleven redogör översiktligt för någon digital eller analog skapandeprocess. I eget skapande och gestaltande prövar eleven med viss säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck. Eleven gör en enkel jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven väljer i samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val av program- eller hårdvara. Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med viss säkerhet via webb och nätverk. Eleven redogör översiktligt för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C-nivå
Eleven redogör utförligt för några digitala och analoga skapandeprocesser. I eget skapande och gestaltande prövar och använder eleven med viss säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck. Eleven gör en välgrundad jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven väljer efter samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val av program- eller hårdvara. Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med viss säkerhet via webb och nätverk. Eleven redogör utförligt för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner. Dessutom producerar eleven själv i några olika format. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A-nivå
Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera digitala och analoga skapandeprocesser. I eget skapande och gestaltande prövar och använder eleven med säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck. Eleven gör en välgrundad och nyanserad jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven väljer efter samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val av program- eller hårdvara. Eleven samarbetar med säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med säkerhet via webb och nätverk. Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner. Dessutom producerar eleven själv i några olika format samt motiverar utförligt och nyanserat sina val av format. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: