Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi 7

Skapad 2018-08-18 23:18 i Solbergaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi måste vara rädd om vår planet och för att inte förstöra den måste vi ta reda på hur naturen och vår jord behöver för att må bra. Här kommer ekologin in. Ekologi är vetenskapen om hur allt levande hänger samman. Ekologi handlar om samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön. Med rätt kunskaper om samspelet kan vi människor se till att ha sådan liten påverkan på naturen som möjligt.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta område är att du skall kunna ställa ekologiska frågor och kunna besvara dem med förklaringar som bygger på samspelet mellan organismerna och miljön.

 

Konkretiserade mål

 

När vi är klara med detta område ska du:

 

·      Veta vad som definierar en levande organism (=vilka kriterier ska uppfyllas om ska vara levande) – här får du nog kolla upp med ngn klasskamrat om du inte har några anteckningar, det står inte så bra i boken (ej till provet)

·      Kunna ge exempel på näringskedja och vad som händer om ngt händer i denna kedja.

·      Veta vad ett ekosystem är och vad det innehåller.

·      Ha kännedom om olika ekologiska modeller, så som näringskedja, näringsväv samt näringspyramid.

·      Ha förståelse för energiflöde i ekosystem.

·      Kunna beskriva kretsloppet kol.

·      Kunna förstå jordens begränsningar och vikten av kretsloppen 

·      Förstå vad fotosyntesen är och hur det fungerar - jämföra med cellandning/förbränning.

·      Kännedom om växthuseffekten och några av växthusgaserna.

·      Förstå sambanden i något ekosystem.

·      Kunna ge exempel och identifiera olika ekosystem i vatten och på land

·      Kunna förstå hur viktigt det är med biologisk mångfald.

·      Kunna vad som menas med ekosystem i jämvikt

·      Att inse människans ansvar för allt levande på jorden.

·      Kunna vad som menas med ekosystem i gungning. Förstå hur detta kan uppstå, vad som kan hända om man ingenting gör och hur man ev. kan åtgärda det. Ex. kunna förklara försurning och övergödning. Ex. Vad som orsakar detta, hur det påverkar naturen och hur man kan göra för åtgärder.

·      Kunna ge exempel på ekosystemtjänster samt förklara varför de är en tjänst och varför de är viktigt för oss.

·      Kunna förklara växtcellens och djurcellens uppbyggnad och funktion (ej till provet)

För att förklara ovanstående punkter är bra att förstå nedanstående ekologiska termer:

·      Ekosystem

·      Producent

·      Konsument

·      Nedbrytare

·      Population

·      Samhälle

·      Näringskedja

·      Näringsväv

·      Näringspyramid

·      Ekosystemtjänst

·      Ekologisk produkt


Undervisningen:

Vi kommer ha genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, film, fältundersökning och diskussioner samt diskuterar vi aktuella forskning/artiklar som handlar om vår miljö mm.
Vi kommer att arbeta med under ca. 6 veckor.

  

Bedömning:

Fältstudier, labbrapporter och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: