👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Hackebackeskogen, GTLU, Estetiska lärprocesser 2018/2019

Skapad 2018-08-19 10:02 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Analys och reflektion kring fokusområde kring Pedagogiska årshjulet. Vilket fokusområde utvärderas?Estetiska lärprocesser________________

Innehåll

Det här har vi GJORT. Vad vi faktiskt gjort kring den underrubrik vi reflekterar kring.  

Vi har skapat en handdocka utifrån temat samt en båt av kartong (återvunnet material). Vi har målat fritt med vattenfärg/flaskfärg och använt målartekniken kulmålning. Vi har skapat lyktor av återanvända glasburkar och skapat julpynt av naturmaterial ( kottar).

Det här har vi TÄNKT.  Reflektion över de utförda aktiviteterna kring underrubriken och de diskussionerna som är mellan pedagogerna. 

Vi ville att barne skulle få uppleva olika estetiska uttryck och bekanta sig med olika tekniker. På ett lustfyllt sätt skulle de få möjlighet att erfara nya saker som de kanske inte gjort tidigare.

Det här har vi LÄRT. Reflektera över och få syn på barnens lärande. Vad har barnen lärt sig? Reflektera över ert egna lärande. Vad har vi lärt oss på köpet? Stäm av med den pedagogiska planeringen så målet har uppfyllts med aktiviteten. 

De flesta barn var positiva och nyfikna på de nya aktiviteterna medan några barn förhöll sig mer avvaktande. Speciellt att bli kladdig var det flera som tyckte var obehagligt. Barnen har lärt sig att man kan plocka saker i naturen och använda (t.ex kottar) och hur man gör när man målar, limmar etc. De fick se att man kan blanda färger för att få fram en ny färg. 

En lärdom hos oss pedagoger är att vi behöver skapa fler möjligheter för de barn som är aningen skeptiska från början.  

UTVECKLA.  Fundera över hur vi kan ta till vara dessa insikter, tankar och idéer och låta dem bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Reflektera över vårt eget förhållningssätt - är det något vi behöver förändra? Hur ser vi det?

Vi behöver låta barnen uppleva fler möjliga tillfällen till estetiska aktiviteter och prova olika strategier för att få de intresserade av att våga prova. När möjlighet finns kanske låta barn sitta med och observera hur andra barn och pedagoger gör för att så småningom bli redo att delta i aktiviteten