Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Hackebackeskogen, GTLU, Matematik, 2018/2019

Skapad 2018-08-19 10:11 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Analys och reflektion kring fokusområde kring Pedagogiska årshjulet. Vilket fokusområde utvärderas?_______Matematik______________

Innehåll

Det här har vi GJORT. Vad vi faktiskt gjort kring den underrubrik vi reflekterar kring.  

Under hösten arbetade vi med sortering (utifrån färg, form etc). Vi sorterade lego och sorteringsdjur. I samlingar har vi räknat barn och använt sånger och ramsor kopplade till matematik. Detta har vi också gjort mer riktat i mindre grupper. Vi arbetare också med lägesord . Här hade vi hjälp av ” Lilla Anna och långa farbrorn” och barnen fick prova olika lägespositioner. Unde våren har vi arbetat med antalsuppfattning. Vi har räknat leksaker, målat larver med olika många kroppsdelar (1-5) och använt barnens bilder på larverna i miljön. T.ex. på stegen till skötbordet och på de fem dörrarna i matrummet sitter larvbilder. Vi har dock inte hunnit arbeta med alla underrubriker.

Det här har vi TÄNKT.  Reflektion över de utförda aktiviteterna kring underrubriken och de diskussionerna som är mellan pedagogerna.

Utifrån vår erfarenhet och vad barnen visat intresse för hat det gått bra att anpassa aktiviteterna till rätt nivå. Barnen har varit intresserade av områdena och velat fortsätta aktiviteterna.

 

Det här har vi LÄRT. Reflektera över och få syn på barnens lärande. Vad har barnen lärt sig? Reflektera över ert egna lärande. Vad har vi lärt oss på köpet? Stäm av med den pedagogiska planeringen så målet har uppfyllts med aktiviteten. 

Vi märker att barnen räknar och upprepar i vardagen i olika situationer. Lägesorden ser vi inte lika tydligt, där kan vi pedagoger bli bättre på att benämna på en tydligare sätt. Sortering har vi märkt en effekt av att barnen kan reagera på om något ligger på ”fel” ställe. 

Mycket av de läroplansmål som nämns i den pedagogiska planeringen har vi fått med. 

 

UTVECKLA.  Fundera över hur vi kan ta till vara dessa insikter, tankar och idéer och låta dem bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Reflektera över vårt eget förhållningssätt - är det något vi behöver förändra? Hur ser vi det?

 

Låta underrubrikerna genomsyra större del av dagen. Använda dem i den pedagogiska miljön mer och bli bättre på att benämna olika begrepp.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: