Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1

Skapad 2018-08-19 12:04 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 1 NO (år 1-3)

NO, de naturorienterade ämnena, är en kombination av ämnen fysik, kemi och biologi. Vi följer årstidsväxlingen, arbetar med växter, svampar och djur. Naturen ändras ständigt när årstiderna skiftar, färgerna växlar. När är bladen röd/gula och när är dem gröna? Vilka djur och träd finns i vår närmiljö? Vilka är våra månader och veckodagar? Undervisningen i No ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen.

Innehåll

Arbetssätt

Under NO-lektionerna kommer vi att arbeta på olika sätt

 • arbeta både inomhus och utomhus
 • diskutera, resonera och ta reda på fakta
 • göra enkla laborationer/undersökningar.
 • arbeta i grupp, enskilt och som hel klass
 • utbyta erfarenheter med varandra


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: