Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur med rörliga delar från urtid till nutid

Skapad 2018-08-19 12:47 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde djur i trä med rörliga delar.
Grundskola 3 – 4 Slöjd
Vi kommer att tillverka djur från urtid till nutid med rörliga delar i trämaterial.

Innehåll

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

Under det här arbetsområdet kommer du att introduceras i slöjdens fantastiska värld. Du utgår antingen från en bild du ritat själv eller en bild du letat fram på en ipad  som vi sen skriver ut och förenklar. Du kommer att lära dig om olika handverktyg, vad de heter och hur de används.. I trä- och metallsalen arbetar du med trä, metall, såg, rasp, fil, sandpapper och borr. Under arbetets gång dokumenterar och reflekterar du över vad du gör i en loggbok. Det färdiga alstret ställs ut och redovisas i slöjdportfolion www.slojd.nu/slojda.

Elevens mål

Du ska lära känna slöjdsalen och en del av de material och verktyg som finns, vad de heter och hur de används.
Du ska formge och framställa ett djur med hjälp av inspirationsmaterial och instruktioner. Du kommer att lära dig använda handverktyg på ett säkert sätt. Du ska kunna beskriva  din arbetsinsats i din slöjdportfolio.

Arbetssätt/Undervisning

 Du får göra en egen skiss eller förenkla en bild från en kopia på internet  som du sedan utgår ifrån när du framställer ditt djur. Du får en inblick i slöjdens natur genom instruktioner och genomgångar av olika arbetsmoment. 

Bedömning

Du bedöms under arbetets gång och i den avslutande reflektionen i slöjdportfolion. Vi bedömer på vilket sätt du formger och praktiskt framställer ditt djur.

Reflektion

Du kommer att få reflektera över din inlärning och ditt kunnande i din loggbok.

Lärarens del

Övergripande mål och riktlinjer

Vi kommer att introducera
- säkerhet och regler i våra slöjdsalar
- vissa verktyg, redskap och material.
- slöjdarbetets olika delar; idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen 
Vi kommer att stödja elevernas tillit till sin egen förmåga att slöjda. Vi kommer att stärka deras förmåga att lösa problem och omsätta sina idéer på ett kreativt sätt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris slöjd

Förklarande elevtext
Betyg F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att utveckla idéer
Du kan med hjälp av skiss/ritning visa formen på ditt slöjdföremål.
Eleven har svårt att på ett tillfredsställande sätt formge ett slöjdföremål.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål.
Förmåga att utveckla idéer
Du kan få idéer till egna slöjdarbeten med hjälp av exempelvis slöjdföremål, bilder och berättelser.
Eleven har svårt att bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
Förmåga att överväga olika lösningar och framställa föremål
Du kan göra ditt slöjdföremål i olika material. Du vet varifrån några material kommer (tex plywood, furu, bomull och lin). Du kan följa och förstå muntlig/skriftlig instruktion.
Eleven har svårt att på ett tillfredställande sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Förmåga att överväga olika lösningar och framställa föremål
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt när du arbetar med olika tekniker.
Eleven har svårt att använda handverktyg, redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Förmåga att överväga olika lösningar och framställa föremål
Du kan välja hur du ska göra för att få ett lyckat slöjdresultat. Du kan berätta varför du valde materialen och arbetssätten.
Eleven har svårt att välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Förmåga att överväga olika lösningar och framställa föremål
Du kan prova dig fram under arbetets gång och ändra din planering vid behov.
Eleven har svårt att pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
Du kan, under arbetets gång, ge förslag på hur du kan göra för att komma framåt i ditt arbete.
Eleven har svårt att bidra till att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att värdera resultat
Du kan berätta hur ditt sätt att arbeta påverkat kvalitén på ditt föremål
Eleven har svårt att ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Förmåga att värdera resultat
Du kan berätta om dina tankar kring slöjdföremål, tex om symboler, färg och form.
Eleven har svårt att tolka slöjdföremålets uttryck och föra enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: