Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik ht18 03b: Atomfysik och kärnfysik

Skapad 2018-08-19 17:32 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Fysik
Även om våra elementarpartiklar (protoner, neutroner och elektroner) är ofattbart små har de stor påverkan på var vardag och är därför är atom- och kärnfysik ett oerhört aktuellt område. Kunskap inom detta område ger oss möjlighet att stråla cancertumörer, producera elektrisk energi, eller till exempel forska kring nya material och mediciner. Det senare kommer att ske i forskningsanläggningarna Max IV och ESS utanför Lund. Tyvärr finns det även negativa aspekter av kunskapen, till exempel utvecklandet och användande av kärnvapen.

Innehåll

Vecka 33-41

Syfte:

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll:

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård…

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Planering:

Vi kommer att varva genomgångar, filmer och demonstrationer med teoretiska och praktiska. Du kommer också att få mer kunskap om kärnkraftens fördelar och risker för att själv kunna ta ställning i frågan under en diskussion i klassen.

Bedömningstillfällen:

o   Läxförhör (rad 5 & 6 i matrisen)

o   Prov (rad 5 & 6 i matrisen)

o   Diskussion om kärnkraftverk (rad 1 i matrisen)

o   Skrivuppgifter kopplade till att granska information och ta ställning (rad 1 & 2 i matrisen)

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: