Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologikurs 4 Åk 9 Genetik och evolution ht 2020

Skapad 2018-08-19 17:40 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 9 Biologi
Här kommer du att få inblick i hur man ärver olika egenskaper,genteknikens värld och hur evolutionen har utvecklats

Innehåll

Mål

Förmåga: använda begrepp och modeller:

- Jag kan beskriva delar av cellens uppbyggnad, funktion och kan skilja på olika typer av celldelning.
- Jag kan förklara kromosomer, DNA, gener och hur den genetiska koden fungerar.
- Jag kan genetiska begrepp som dominant, recessiv, heterozygot, homozygot och mutation.
- Jag förstår den genetiska variationens betydelse för evolutionen.


Förmåga: granska information, kommunicera och ta ställning

- Jag kan resonera kring betydelsen av upptäckten av DNAmolekylen
- Jag kan förklara och diskutera kring genteknikens utveckling. Hur tvillingstudier kan användas för att se olika geners betydelse


Förmåga: genomföra systematiska undersökningar
- Jag har genomfört en undersökning och skrivit laborationsrapport
- Jag kan lösa genetiska problem med korsningsschema

Bedömning

Bedömning

 • Under perioden kommer vi att ha ett skriftligt prov.
 • Vi bedömer också er delaktighet och hur ni samtalar och diskuterar under lektionstid.
 • En uppgift i genteknik skall göras  ( tid i skolan men även viss tid hemma) och lämnas in och/eller redovisas ( välj 1 uppgift för E ,2 D och alla för övriga betyg)
 •  

Undervisning

Genetik betyder läran om arvet. Evolution läran om arternas uppkomst. Under vår första biologikurs kommer du att få lära dig ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Vidare om genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor. Vi kommer titta närmare på livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Undervisningen kommer ske genom föreläsningar, labbar, diskussioner och filmer

Uppgifter

 • Uppgift Genetik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Matris Biologi Genetik & Evolution

insats
E
C
A
Samtala & diskutera
Frågor,åsikter & argument
Söka information
Använda information och anpassa framställning
Fältstudier och undersökningar
Använda utrustning
Resultat, modeller & teorier
Resultat, rimlighet & förbättring
Dokumentera undersökningar
Biologiska sammanhang, begrepp ,modeller & teorier
Samband som rör människokroppen
Ekosystem , flöden och kretslopp
Påverkan på naturen och hållbar utveckling
Upptäckter & deras betydelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: