Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt

Skapad 2018-08-19 17:50 i Ladugårdsmarken Lunds för- och grundskolor
Under året ska du få lära dig om våra årstider och vad som händer med växter och djur.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Vad är en årstid egentligen? Varför blir det olika årstider? Hur påverkar årstiderna oss och djuren runt omkring oss? Under veckorna 34-38 samt 42-43 ska vi utforska just detta!

Innehåll

Arbetsområdet

Du ska få lära dig om hur man delar in året i årstider och månader.

Du ska få lära dig om hur naturen förändras under ett år.

Du ska också få lära dig om några djurs och växters livscykler och hur de lever och ser ut under de olika årstiderna.

Mål

Vi ska gemensamt svara på klassens frågor om vad som händer under de olika årstiderna

Du kommer att få lära dig om;

 • insekter och djur
 • några lövträd, trädens delar
 • varför löven ändrar färg
 • olika växter
 • årets månader
 • olika livscyklar
 • några svenska vilda djur och fåglar
 • årstidsväxlingar
 • näringskedjor

 

Arbetssätt

Du kommer att;

 • göra fältstudier
 • lyssna på genomgångar
 • se på faktafilmer
 • läsa faktatexter
 • skapa
 • adoptera ett klassträd

 

Redovisningsform

Du ska få redovisa genom att;

 • skriva faktatexter
 • göra bilder
 • redovisa muntligt

 

Bedömning

Genom att kontinuerligt följa ditt arbete med året kommer vi bedöma, med hjälp av medföljande bedömningsmatris, din förmåga att;

 • namnge årets månader
 • namnge de fyra årstiderna
 • kunna beskriva skillnader mellan de olika årstiderna
 • berätta om någon växts livscykel
 • berätta om något djurs livscykel
 • berätta hur några växter och djur anpassar sig till de olika årstiderna
 • kunna namnge några träd
 • skriva en faktatext
 • uttrycka dig i bild och form

 

Reflektion

Du har tillgång till matrisen och kan stämma av med målen, vi kommer även sitta ner tillsammans i slutet av v.37 och samtala om din kunskapsutveckling inom arbetsområdet. Målen finns tillgängliga i klassrummet och presenteras inför varje lektions uppstart.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3

Matriser

NO Sv SvA
Året runt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Årets månader
Du vet att året har 12 månader.
Du vet att året har 12 månader och du kan månadernas namn.
Du vet att året har 12 månader och du kan månadernas namn. Du kan även månadernas ordningsnummer.
Årstiderna
Du vet att året har fyra årstider och du kan årstidernas namn.
Du vet att året har fyra årstider och du kan årstidernas namn. Du vet vilka månader som ingår i de olika årstiderna.
Du vet att året har fyra årstider och du kan årstidernas namn. Du vet vilka månader som ingår i de olika årstiderna. Du vet också vad som kännetecknar årstiderna. Hur djur och växter anpassar sig till dem.
Närmiljön
Enkla studier av djur och växter i vår närmiljö.
 • NO   3
Du kan namnge några djur och växter i vår närmiljö.
Du kan namnge några djur och växter i vår närmiljö. Du vet något om livscykeln hos ett djur eller en växt.
Du kan namnge några djur och växter i vår närmiljö. Du vet något om livscykeln hos ett djur eller en växt. Du kan utföra enkla undersökningar och kan sortera några djur och växter efter deras egenskaper
NO-begrepp
 • NO   3
Du använder några av begreppen du har lärt dig.
Du använder några av begreppen du har lärt dig. Du visar att du förstår dem.
Du använder några av begreppen du har lärt dig. Du visar att du förstår dem och kan infoga dem på rätt sätt när du berättar.
Faktatext
 • NO  1-3
Du kan skriva en enkel faktatext om du får hjälp.
Du kan skriva en enkel faktatext på egen hand.
Du kan skriva en berättande faktatext på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: