Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Medeltiden Vt 19

Skapad 2018-08-19 18:57 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 4 – 6 Historia
När var medeltiden? Hur levde människor under medeltiden? Vem bestämde i samhället? Vad trodde människor på? Vilka handlade de med?

Innehåll

Syfte

Vi ska lära oss detta för att förstå historiska sammanhang och hur historia påverkar oss idag. 

 

Aktivitet/arbetssätt 

Vi kommer att se filmer och anteckna fakta, läsa texter med tillhörande uppgifter, ha gemensamma diskussioner och skriva sammanfattande texter om de olika områdena.

 

 

Det här ska du visa att du kan

 • När medeltiden var.
 • Hur Sverige blev kristet
 • Vem heliga Birgitta var
 • Kloster
 • Vilka de fyra stånden var
 • Hur staden under medeltiden såg ut
 • Riddare
 • Lagar och straff
 • Sjukdomar och botemedel
 • Skrock och vidskeplighet
 • Hur man valde kung i Sverige
 • Vem Birger Jarl var
 • Vem Magnus Ladulås var
 • Vem Drottning Margareta var
 • Vem Kristian II var
 • Stockholms blodbad

 

Bedömning:

I slutet på temat om Medeltiden kommer vi att ha ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Medeltiden

På väg mot godkända kunskaper
Godkända kunskaper
Tidsperioder
Du kan sätta ut vikingatiden och medeltiden på en tidslinje. Du vet hur länge och under vilka år medeltiden varade.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
De fyra ståndens levnadsvillkor under medeltiden. Du vet vad alla stånden heter och kan nämna något om hur de levde i de olika stånden.
Jämförelser av levnadsvillkor på medeltid och nutid Du kan enkelt beskriva några likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under medeltid och nutid.
Spår av historien
Du kan beskriva några viktiga personer under medeltiden. Du kan även förklara vilken betydelse dessa personer fick för samtiden och framtiden.
Kyrkans och klostrens ställning i samhället Du kan på förklara kyrkans och klostrens roll i samhället under medeltiden.
Historiska begrepp
Du kan använda några historiska begrepp som är typiska för medeltiden. Exempelvis: påven, stormän, nunnor, digerdöden, adel, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, munkar, fogde, borgare, tionde, skrå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: