Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2018-08-19 19:06 i Ladugårdsmarken Lunds för- och grundskolor
Sökord i banken
Grundskola F – 3 Matematik
Problemlösning är något som vi stöter på överallt, inte bara under matematiklektionerna utan även i det vardagliga livet.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med? (arbetsområde)

Eleverna ska ges förutsättningar att reflektera, formulera och lösa problem genom att använda sig av olika metoder och modeller. De ska kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Eleverna ges möjlighet att träna på att se mönster, former och samband i matematiken. De ska utveckla en förtrogenhet kring matematiska begrepp och ges möjlighet att använda digital teknik.

Mål för eleven:

 • Du ska förstå och kunna lösa enkla problem
 • Du ska kunna förklara hur du tänker
 • Du ska kunna visa hur du tänker genom att använda bilder eller matematiska symboler
 • Du ska kunna avläsa samt själv göra enkla diagram och tabeller

Hur ska jag arbeta? (arbetssätt)

Varje vecka arbetar vi med problemlösning. Du kommer att arbeta både enskilt, i par och tillsammans i grupp. Du kommer att få arbeta med problemlösning på många olika sätt. Vi lägger fokus på att samarbeta, uttrycka och förklara sina tankar samt att redovisa sin arbetsgång (både muntligt och skriftligt). Du kommer att få möjlighet att arbeta laborativt med konkret material och digitalt. Vi kommer också att arbeta med att gå från det konkreta till det abstrakta och t.ex. träna oss på att göra tabeller och olika former av redovisningar.

Vad ska jag kunna? (mål och redovisningsform)

Vi kommer att bedöma din förmåga att förstå och lösa problem både enskilt och tillsammans med andra. Vi kommer också bedöma hur du använder matematiska ord och begrepp, samt dina muntliga och skriftliga redovisningar. 

Hur går det för mig? (reflektion)

Vi kommer att bedöma dig enligt bedömningsmatrisen som tillhör den här planeringen.  

Du har tillgång till matrisen och kan stämma av med målen. I det tillfälle ni arbetar i grupp kommer det att ges möjlighet för kamratrespons. Målen finns tillgängliga i klassrummet och presenteras inför varje lektions uppstart.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
matris för problemlösning

-->
-->
-->
godtagbara kunskaper för åk 3
-->
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Lösa en uppgift i enkla och bekanta sammanhang utan att från början veta vilka metoder man ska använda. Undersöker och provar olika tillvägagångssätt inom matematiken.)
 • Ma
Du behöver hjälp med att förstå enkla problem (t.ex. att hitta den informationen som du behöver för att lösa problemet). Du behöver hjälp med att välja en strategi för att lösa problemet.
Du behöver hjälp med vissa delar för att förstå och lösa enkla problem (förståelse, information eller val av strategi/metod). Du kan delvis förklara hur du har tänkt men vissa steg i lösningen saknas.
Du förstår enkla problem på egen hand och kan välja en strategi för att lösa problemet, t.ex. rita eller använda laborativt material. Du kan förklara hur du har löst problemet, steg för steg och reflekterar över svarets rimlighet (kan svaret vara rätt utifrån uppgiften).
Du kan lösa enkla problem och kan välja en eller flera bra metoder. Du motiverar svarets rimlighet. Du visar att du kan lösa problemet på olika sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: