Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

XX Delkurs 1. Pedagogikens grunder

Skapad 2018-08-19 20:13 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Delkursen pedagogikens grunder omfattar kunskaper om lärandet ur olika teorier och teoretiska perspektiv. Delkursen är ett temaområde i kurserna kommunikation samt pedagogiskt ledarskap där du som elev i område A ( kursen kommunikation) arbetar med olika lärandeteorier samt i område B ( kursen pedagogiskt ledarskap) arbetar med att planera, genomföra, dokumentera samt utvärdera en studieteknikdag som hålls för eleverna i årskurs 1. I område B diskuteras även ledarens roll och förutsättningar. I slutexaminationen görs enbart område A för elever som enbart läser kursen Kommunikation. I studieguiden på sharepoint finner du vilket material som tillhör respektive kurs.
Gymnasieskola Pedagogik
I delkursen pedagogikens grunder arbetar vi med att lyfta fram olika teorier om lärandet i ämnet Pedagogik. För att förstå hur människan kan kommunicera, krävs det reflektioner på vad vi kan lära oss av varandra i en kommunikativ process.

Innehåll

 

Lathund för arbetsområdet är följande: 

1. Genomgång av begrepp varvat med diskussioner och reflektioner( Se ppt i mappen DK1 på Teams) 

2. Genomgång av vad som ska presenteras på studieteknikdagen

3. Arbete med slutuppgift 

 

Vecka:

Kommentar:

36

Delkurs (DK)  1 Pedagogikens grunder

37

 Arbeta med begrepp

38

Arbeta med begrepp

39

Studieteknikdagen måndagen den  23/9  Arbeta med slutuppgift

40

Onsdag studiedag 2/10 Inlämning DK 1. Söndag 6/10 (Officiellt fredag 4/10)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier.
  Ped  -
 • Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation.
  Ped  -
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  Ped  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
  Ped  A
 • Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Ped  C
 • Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Ped  E

Matriser

Ped
Delkurs 1. Pedagogikens grunder

E
Kunskapskrav
D
C
Kunskapskrav
B
A
Kunskapskrav
Begrepp och teorier
Eleven för klarar begrepp och teorier med viss säkerhet Misstolkningar förekommer
Uppfyller kriterierna i C till en viss del.
Eleven förklarar begrepp och teorier med viss säkerhet Enstaka misstolkningarförekommer
Uppfyller kriterierna i A till en viss del.
Eleven förklarar begrepp och teorier med säkerhet Inga misstolkningarförekommer
Kommunikation och interaktion
Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. Krav: Reflekterar över situationen från en synvinkel. Enkelt. Enstaka misstolkningar kan förekomma.
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. Krav: Reflekterar över situationen från en synvinkel. Utförligt. Enstaka misstolkningar kan förekomma.
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. Krav: Reflekterar över situationer från flera synvinklar Inga misstolkningar förekommer.
Planering, genomförande och utvärdering
.Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen i samråd med handledare. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet. Dessutom utvärderar eleven presentationen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet. Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet. Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Beskrivning, samband och slutsatser
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras översiktligt, likaså slutsatserna. Misstolkningar förekommer.
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras utförligt, likaså slutsatserna. Misstolkning kan förekomma
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras utförligt och vinklat, likaså slutsatserna. Det råder inte någon misstolkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: