Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Tal - Åk 7

Skapad 2018-08-20 07:10 i Långsjöskolan Norrtälje
Tal: Kap1 Matematik Direkt 7
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Tal

Tal och siffror, stora och små. Vad betyder de? Vad gör vi med dem och är de nödvändiga?

Kunskaper att jobba mot:

 • räkna med andra talsystem
 • lära sig om delbarhet och faktorisering
 • lära sig om primtal och sammansatta tal
 • räkna med magiska kvadrater

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall eleven kunna:

 • använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
 • prioriteringsreglerna
 • ordna tal i storleksordning
 • räkna med de fyra räknesätten
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000
 • avrunda tal
 • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt

Uppgifter

 • Planering matematik - kapitel 1 - tal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Tal och räkning åk7

Rubrik 1

Förnivå
E
C
A
Begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Metod
Du kan göra uträkningar i aritmetik, på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kommunikation
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Resonemang
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: