Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2018-08-20 07:54 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Gruppstärkande övningar och arbete kring demokrati för stärka klassens gruppkänsla, samarbetsförmåga och förståelse för demokratiska processer.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Genom roliga uppdrag ska vi tillsammans utforska hur vi kan påverka framtiden och att alla får ha en åsikt.

Innehåll

Gruppstärkande övningar och arbete kring demokrati för stärka klassens gruppkänsla, samarbetsförmåga och förståelse för demokratiska processer. 

1. Gemensam bilduppgift

2. Berättaren

3. Klassens plan

4. Film om demokrati

5. Valet 2018

6. Politiska uppdrag

Efter varje moment genomför vi exit tickets på olika sätt t.ex. post it-lappar, "berättaren", 

Uppgifter

 • Klassens plan

 • Gemensam bilduppgift

 • Berättaren

 • Film om demokrati

 • Valet 2018

 • Politiska uppdrag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Demokrati

Begrepp och kunskap om demokrati

Nivå 1
Nivå 2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: