Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva sig till läsning

Skapad 2018-08-20 08:37 i Tunets skola Borlänge
Under läsåret kommer vi att arbeta med ASL och utveckla och utmana skrivandet så att läsningen stimuleras. Undervisningen går ut på att skapa möjligheter för eleverna att utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Syftet med undervisningen är att gå från läs- och skrivinlärning till skriv- och läslärande.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Undervisningen går ut på att skapa möjligheter för eleverna att utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter tillsammans med andra. Syftet med undervisningen är att gå från läs- och skrivinlärning till skriv- och läsinlärning.

Innehåll

Syfte

 • Sv
  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 

Centralt innehåll

 • Sv 1-3
  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Sv 1-3
  Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Sv 1-3
  Handstil och att skriva på dator.
 • Sv 1-3
  Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv 1-3
  Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv 1-3
  Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv 1-3
  Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

 

Kunskapskrav

 • Sv 2-3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv 2-3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv 2-3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv 2-3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att arbeta i par och skriv på Ipads.

- lista ord med veckans bokstav

- skriva meningar med stor bokstav och punkt

- skriva sagor

- skriva berättelser

- skriva enkla faktatexter

- skriva dikter

- bearbeta egna texter

Bedömning

Se matris: Skrivutveckling åk 1-3

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: