Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar & kommunikation

Skapad 2018-08-20 08:49 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Genom leken tränar vi samarbete, hänsyn och respekt för varandra. Acceptans för allas olikheter är viktigt.

Innehåll

Till dig som elev

Vi ska leka olika lekar där vi tränar på att samarbeta i olika grupper, vi pratar om hur man visar respekt och hänsyn för varandra i idrottshallen.

Mål

Målet är att du ska utveckla din förmåga att samarbeta på olika sätt och med olika kompisar. Att du ska få en förståelse för att alla är lika värda och att det är okej.

Bedömning

Du ska delta och visa att du kan leka tillsammans med andra elever, hjälpa andra och kunna lyssna på andra.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: