Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Eldorado 1B

Skapad 2018-08-20 08:49 i Tunets skola Borlänge
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att arbeta med matematik flera gånger i veckan, vi utgår ifrån matteboken Eldorado. Detta gör vi på flera olika sätt: muntligt, skriftligt, laborativt samt spela mattespel. Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska få möjlighet att använda matematiskt tänkande i olika sammanhang. Du ska förstå och kunna använda matematiska begrepp och lösa problem med hjälp av matematik. Du ska få möjlighet att utveckla ett intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Du ska få möjlighet att träna förmågorna att se samband, undersöka, pröva, reflektera och dra slutsatser i matematiken.

Bedömning - vad och hur

Vad

- Din kunskap och säkerhet av talen 0-100, ental och tiotal

- Avläsning av klockan

- Din förmåga att mäta enkla längder och volymer.

- Din förmåga att lösa enkla problem.

- Din förmåga att fylla i samt avläsa enkla diagram.

Hur

- Jag iakttar dig under det vardagliga arbetet. Du visar din förmåga genom vissa diagnoser.

- Du ska praktiskt visa din förmåga av hur man använder en linjal för att mäta kortare linjer.

- Du ska praktiskt visa din förmåga att avläsa volym i dl och l.

- Du visar din förmåga att förklara hur du löser problem.

- Du visar din förmåga att avläsa klockan.

- Du fyller i samt läser av ett enkelt diagram.

 

Undervisning och arbetsformer

Du är med på gemensamma genomgångar av nya begrepp och uttryck. Du använder material för att konkretisera. Genom spel tränar och befäster du din förmåga att lösa problem matematiskt. I samarbete med kamrater diskuterar du lösningar på olika problem. Du gör övningar i matematikboken. Du använder i-Pad för att träna och fördjupa kunskaper. Du mäter längd och volym i vardagliga situationer.Du tränar hälften och dubbelt i många situationer, både praktiskt och teoretiskt. Du fyller i samt läser av enkla diagram.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: