Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering i svenska, åk 5. Läsåret 18/19.

Skapad 2018-08-20 08:56 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 5 Svenska
Svenska språket innehåller många delar och vi kommer fokusera särskilt på att läsa, skriva och samtala kring olika genrer.

Innehåll

Syfte och mål

För att stärka den språkliga medvetenheten och få ökad läsförståelse inom olika genrer, tränar vi det som kännetecknar olika typer av texter.  Den språkliga medvetenheten leder dig till att kunna skriva egna texter och delta i samtal inom de olika genrerna.

Genomförande

Skriva

Tillsammans i klassen bygger vi upp den struktur som är typisk för de olika genrerna. Vi skriver gemensamt en text till varje genre. Därefter skriver du egna texter. Du samlar alla genrer i en särskild mapp. Du ska göra egna bedömningar och kunna förbättra dina texter. Du ska få prova att göra kamratbedömning. Vi läser, samtalar om och skriver genrer som:

 • recension
 • äventyrsberättelse
 • instruktion
 • beskrivande text 
 • förklarande text
 • tidningsartikel

Läsa

Vi läser en gemensam skönlitterär bok i bokcirkel. Du arbetar ingående med olika typer av frågor och uppgifter till texten. Du skriver ner dina svar i en särskild bokcirkelskrivbok. Vi samtalar i helklass och i grupp om böckerna utifrån frågor och reflektioner. Vi fortsätter att arbeta med läsfixarna, text/tanke samt textkopplingar på olika nivåer.

Du tränar på att hitta svar till:

 • frågor där du hittar svaret direkt i texten
 • frågor där du ska förklara vad ett ord eller uttryck betyder
 • frågor där svaret står mellan raderna
 • frågor där du ska beskriva eller berätta något
 • frågor där du själv ska ha en åsikt och motivera ditt svar
 • analyserande frågor

Tala

Du kommer att få träna dig på att samtala och diskutera i grupp och helklass. Du kommer att få förbereda och hålla muntliga redovisningar, t.ex. bokrecension. Du kommer också att få lära dig mer om retorik och som avslutning hålla i ett förberett tal inför klassen.

Övrigt

Under läsåret ska vi också lära oss mer om nordiska språk genom att lyssna, läsa och jämföra språken.

Bedömning

Din lärare kommer ge dig respons under tiden du arbetar. Du ska anpassa språket till textens tänkta läsare. Du ska stava betydelsebärande ord korrekt. Du ska kunna använda punkt och stor bokstav vid rätt tillfällen. Du ska använda styckeindelning och kunna skriva dialog i en text. Du läser längre texter med flyt och använder olika lässtrategier.

Du skriver texter och lämnar in för bedömning, Äventyrsberättelse och recension på ht.

Vi diagnostiserar i åk 5 genom att göra äldre nationella prov, avsedda för åk 5.

Läshastighetstest H4 och H5, genomförs 2 ggr/läsår av specialpedagog.

Uppgifter

 • Bokrecension

 • Äventyrsberättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: