👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna flyttar in.

Skapad 2018-08-20 09:02 i Förskolan Freden Ludvika
Babblarna i juvelgruppen
Förskola
Babblarna är olika till färg, form och personlighet vilket ger oss möjlighet att stimulera barnens utveckling och lärande på ett lustfyllt sätt.

Innehåll

Barnens intressen

Utifrån barngruppens intresse kommer vi använda oss av babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten.
Syftet att främja barnens utveckling och lärande på ett lustfyllt sätt samt koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen.

Syfte och mål

Varje barn ska ges möjlighet på ett lekfullt sätt utvecklas inom varje målområde samt att vi kommer uppmärksamma barnens sociala samspel. Vidare vill vi ge varje barn möjlighet att utforska läroplanen på ett lekfullt sätt samt göra barnen delaktiga i planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Genomförande

Vi presentera babblarna i samling med hjälp av rekvisita, handdockor. Varje figur presenteras en åt gången. Vidare kommer vi att arbeta med böcker om babblarna som sedan kommer att arbetas med i verksamheten på ett lekfullt tillvägagångssätt. Vidare kommer vi att använda oss av sånger, rim och ramsor samt rörelseaktiviteter. 
Inom babblarprojektet så kommer vi arbeta med språk, matematik, identitet och kultur, natur och miljö, skapande, lek och rörelse. Babblarna pratar sitt eget språk som helt bygger på ljudet i deras namn, därav kommer vi även att lära känna babbarna genom filmklipp. Genom att lyssna på Babblarna när de pratar och genom att härma deras sätt att prata så tränas effektivt förmågan att använda betoningar och melodi i språket.

Dokumentation

Dokumentationsverktyg som kommer att användas är, fotografering, väggdokumentation och unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016