Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ondska

Skapad 2018-08-20 09:16 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 8 Svenska

Du kommer att få ta del av en kortversion av en roman som av många kallas "en modern klassiker", nämligen "Ondskan" av Jan Guillou. Jag läser högt, du lyssnar och skriver loggbok och analyserar innehållet. Loggboken kommer du att dela med andra elever och därmed får du ta del av deras tankar. Vi ska även se filmen och läsa tidningsartiklar som har med begreppet "ondska" att göra. Under tiden kommer ni att diskutera vad ni har sett och läst. Vi kommer också att läsa en gemensam bok: "När hundarna kommer" av Jessica Schiefauer. Arbetsområdet avslutas med att du ska skriva en längre text som handlar om ämnet vi har jobbat med.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Mål med kursen

Efter detta moment är målet att du ska vara säkrare på att

 • lyssna och visa att du har förstått det du har hört,
 • uttrycka tankar i skrift samt självständigt formulera dina åsikter genom användningen av läslogg,
 • läsa och kommentera vad andra har skrivit,
 • skriva en text ur en annan persons perspektiv när vi har läst ut boken och sett filmen,
 • ge konstruktiv respons samt ta emot respons och därefter bearbeta din text.

Bedömning

Det här kommer jag att bedöma:

 • Din förmåga att lyssna och förstå när vi pratar om det lästa.
 • Din förmåga att formulera tankar och åsikter i skrift.
 • Din förmåga att skriva en längre text ur en vald persons synvinkel med utgångspunkt i berättelsen "Ondskan".
 • Din förmåga att ge konstruktiv respons, ta emot respons och använda den för att bearbeta din text.

Så här får du visa dina kunskaper:

 • Du svarar regelbundet på frågor och formulerar egna tankar och åsikter i din läslogg.
 • Du läser kompisars läslogg och kommenterar det du har läst.
 • Du skriver en längre text, ger respons på en kompis text samt bearbetar din egen text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Ondskan

Läslogg

>>>>
>>>>
>>>>
Innehåll
Du besvarar frågorna så att mottagaren kan ta förstå vad du menar.
Du besvarar frågorna utförligt. Du för enkla resonemang gör någon jämförelse med egna erfarenheter.
Du besvarar frågorna utförligt. Du ger tydliga exempel, tar med egna relevanta funderingar och jämförelser från egna erfarenheter och tar med fakta du känner till om t.ex. samhället i stort eller historiskt.
Språk
Du använder ord som fungerar i sammanhanget och uttrycker dina tankar.
Du använder ord som fungerar väl i sammanhanget och du varierar ordval och meningsbyggnad för att uttrycka dina tankar.
Du använder ord som fungerar mycket väl i sammanhanget och du varierar ditt språk på olika sätt för att exemplifiera, förklara och fördjupa dina tankar.
Skrivregler
För det mesta använder du använder grundläggande regler för stavning,skiljetecken och styckeindelning på ett korrekt sätt.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och styckeindelning med säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och styckeindelning med stor säkerhet.

Sv
Uppsats

Uppsats

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du har följt instruktionerna och skrivit en text utifrån en av personernas perspektiv. Det finns en röd tråd i din text och läsaren kan förstå vad du menar.
Du har följt instruktionerna väl och har skrivit en trovärdig text utifrån en av personernas perspektiv. Som läsare kan man lätt följa med i texten.
Du har berättat på ett fylligt, personligt och mycket trovärdigt sätt skrivit en text utifrån en av personernas perspektiv. Det finns bredd och djup i din text.
Språklig variation
Du använder ett enkelt språk men varierar ibland ordval (t ex med synonymer) och meningsbyggnad.
Du använder ett varierat språk och använder ofta t ex synonymer, olika meningsbyggnad och liknelser.
Du har ett varierat, detaljrikt, målande och personligt språk.
Skiljetecken
Du använder oftast rätt skiljetecken och stor bokstav på rätt plats.
Du använder rätt skiljetecken och stor bokstav på rätt plats
Du använder rätt skiljetecken, även kommatecken, och stor bokstav på rätt plats.
Styckeindelning
Du delar ibland in texten i stycken.
Du delar oftast in texten i stycken.
Du delar in texten i stycken på ett sätt som underlättar läsningen.
Stavning och särskrivning
Du stavar de flesta vanliga ord rätt. Särskrivningar förekommer.
Du stavar vanliga ord rätt. Ett fåtal särskrivningar förekommer.
Du stavar i princip alla ord rätt. Inga särskrivningar förekommer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: