Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test Rättssystemet

Skapad 2018-08-20 09:18 i Jakobsgårdskolan - old Borlänge
Grundskola F – 9

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -

Matriser

Lag och rätt VT18

F
E
C
A
Rättsystemet
Du kan beskriva hur rättssystemet är uppbyggt och fungerar.
Du har ännu inte visat att du förstår hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du kan på ett enkelt sätt förklara vad som händer efter att ett brott har begåtts.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du kan beskriva vad som händer efter ett brott.
Du kan undersöka och beskriva på ett mycket utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du kan på ett utvecklat och beskrivande sätt förklara vad som händer efter att ett brott har begåtts.
Begrepp
Du kan använda dig av de begrepp som du mött under detta arbetsområde. t.ex. lagar, domstol, tingsrätt, åklagare.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du kan förklara vad de flesta begreppen betyder.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du kan förklara vad alla begrepp betyder och använda en del av dem på ett korrekt sätt.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du kan på ett korrekt sätt använda begreppen.
Diskutera
Du kan berätta vad du själv och andra människor tycker om olika frågor inom lag och rätt.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället
Orsak och konsekvens
Du kan resonera och reflektera kring orsaker och konsekvenser ett brott kan leda till för samhället, förövaren samt brottsoffret.
 • Sh
Du kan resonera på ett enkelt sätt där du ger ett exempel på hur samhället, förövaren samt brottsoffret kan påverkas.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt där du ger några exempel på hur samhället, förövaren samt brottsoffret kan påverkas.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt där du flera exempel på hur samhället, förövaren samt brottsoffret kan påverkas.
Källkritik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: