Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KRÖNIKA

Skapad 2018-08-20 09:29 i Gylle skola Borlänge
Vi kommer att titta på vad som kännetecknar en krönika och vad det är som gör texten levande och intressant. Vi kommer att diskutera ordval och bildspråk. Arbetsområdet avslutas med att du skriver en egen krönika.
Grundskola 9 Svenska
En krönika är en personligt skriven text som ofta utgår från något författaren varit med om, sett eller hört. Texterna kan vara både allvarliga och roliga, men en krönika ska vara underhållande. När vi läser en krönika ser vi för en stund världen ur ett annat perspektiv, genom någon annans ögon.

Innehåll

 

Tidsplan

 

  • Vecka 3 - 7

 

Mål

 

Du utvecklar din förmåga att förstå, tolka och analysera texter genom att läsa och diskutera krönikor. 

 

Du utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt genom diskussioner i mindre grupper/par och i helklass.

 

Du får en större förståelse för att skriva gestaltande.

 

Du får en större förståelse för olika ords nyanser och blir säkrare på att välja ord som verkligen uttrycker det du vill.

 

Du skriver en krönika där du tillämpar det du lärt dig och visar att du kan anpassa språket efter syfte och mottagare. 

 

Arbetssätt, metod och material

 

Krönikan är en kort, personligt skriven text med reflektioner om vardagliga eller aktuella händelser. Författarens tankar och åsikter ska synas i texten. Genom att läsa, och analysera krönikor (i mindre grupper och i helklass) får du en större förståelse för texttypen. Tanken är också att detta arbete utvecklar din läsförståelse.

 

När vi läser texterna kommer vi att titta på vad som kännetecknar en krönika. Vi kommer också att diskutera ordval, gestaltande beskrivningar och bildspråk - sådant som gör texten mer levande och intressant att läsa. 

 

Arbetsområdet avslutas med att du skriver en egen krönika där du visar att du förstått krönikans särart. Innan du börjar skriva ska du planera för din text, förslagsvis i en tankekarta, och även göra en disposition. Jag vill se ditt förarbete innan du börjar skriva. När du skrivit ett första utkast är det dags att bearbeta texten. Detta gör du på egen hand eller tillsammans med en kompis. När du är nöjd renskriver du din krönika och lämnar in den. Målet är att skriva allt på dator - från disposition till färdig krönika. Sista datum för inlämning är fredag 16/2!

 

Bedömning

 

Vi kommer att läsa och analysera olika krönikor, både muntligt och skriftligt, och jag kommer att bedöma din förmåga att tolka och resonera kring texters budskap.

 

Arbetsområdet avslutas med att du skriver en egen krönika och den texten kommer att bedömas. Jag kommer även att bedöma din förmåga att ge och ta emot respons samt hur du kan bearbeta det du skrivit mot ökad tydlighet.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: