👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO

Skapad 2018-08-20 09:34 i Andersbergsskolan Halmstad
NO, utefter Andersbergsskolans planering vad som ska genomföras i åk 1.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Detta är arbetsområden vi kommer att arbeta med under åk 1 i naturorienterande ämnen. Det vi kallar för NO.

Innehåll

Under  årskurs ett kommer vi att arbeta med följande teman: 

Du kommer att bedömas enligt matrisen No 1-3.

Matriser

NO
NO åk 1-3, 2018-2021

Året runt i naturen

.
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • NO   3
Du kan med stöd visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Årstider, förändringar , livscykler
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Du kan med stöd berätta om förändringar i naturen som sker vid årstidsväxlingar och ge ett fåtal exempel på livscykler hos några djur och växter.
Du kan berätta om förändringar i naturen som sker vid årstidsväxlingar och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Djur och växter i närmiljön.
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Du kan med stöd namnge ett fåtal djur och växter och sortera dem efter olika egenskaper.
Du kan namnge några djur och växter och sortera dem efter olika egenskaper.
Näringskedjor
 • NO   3
 • NO   3
Du kan med stöd beskriva och ge exempel på några djur och växter i enkla näringskedjor.
Du kan på ett säkert sätt beskriva och ge exempel på några djur och växter i enkla näringskedjor.

Kropp och hälsa

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer.
 • NO   3
Du kan, med stöd, berätta lite om vad människan behöver för att må bra.
Du kan förklara vad som påverkar människors hälsa t ex mat, sömn, motion mm.
Människans kroppsdelar.
 • NO   3
Du kan med stöd namnge ett fåtal kroppsdelar.
Du kan namnge några av människans kroppsdelar och förklara vilken funktion dessa har.
Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft.
 • NO   3
Du kan med stöd berätta om några av våra fem sinnen.
Du kan på ett säkert sätt berätta om våra fem sinnen

Kraft och rörelse

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Tyngdkraft och friktion.
 • NO   3
Du kan med stöd samtala om tyngdkraft och friktion i lek och rörelse.
Du kan visa hur och var du kan hitta exempel på tyngdkraft och friktion i din närmiljö, t ex när du leker och rör dig samt berätta hur det fungerar.
Jämvikt
 • NO   3
Du kan med stöd samtala om jämvikt i lek och rörelse. .
Du kan förklara hur det blir balans och jämvikt med utgångspunkt i lek och rörelse.

Material och ämnen i vår omgivning.

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Materials egenskaper och hur de kan sorteras.
 • NO   3
 • NO   3
Du kan med stöd beskriva vad några få föremål är tillverkade av för material, t.ex. trä och metall och kan sortera dem.
Du kan beskriva vad några föremål är tillverkade av för material, t.ex. trä och metall och kan sortera föremålen efter material och/eller egenskaper.
Vattnets egenskaper.
 • NO   3
Du kan med stöd berätta om vattnets olika former: fast, flytande och gas.
Du kan berätta om vattnets olika former: fast, flytande och gas samt ge exempel på dess egenskaper.
Luftens egenskaper.
 • NO   3
Du kan med stöd berätta om luftens olika egenskaper.
Du kan berätta om luftens olika egenskaper.
Ljus och ljud
 • NO   3
Du kan med stöd berätta om ljus och ljud.
Du kan berätta om ljus och ljud och relaterat till egna iakttagelser.
Enkla lösningar och blandningar.
 • NO   3
Du kan med stöd separerar lösningar eller blandningar med enkla metoder.
Du kan separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Berättelser om natur och naturvetenskap.

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Naturen i skönlitteratur, myter och konst.
 • NO   3
Du kan med stöd samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Dokumentera
 • NO   3
 • NO   3
Du kan med stöd dokumentera observationer och enkla undersökningar. Du kan med stöd göra någon jämförelse mellan dina och andras resultat.
Du kan dokumentera observationer och enkla undersökningar och använda din dokumentation i samtal och diskussioner. Du kan göra någon jämförelse mellan dina och andras resultat.
Fältstudier och undersökningar
 • NO   3
 • NO   3
Du kan med stöd utföra fältstudier och enkla undersökningar. Du kan
Du kan efter tydliga instruktioner utföra fältstudier och enkla undersökningar.