Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - tema: Flyta eller sjunka

Skapad 2018-08-20 09:38 i Allerums skola Helsingborg
Vi jobbar med NTA-temat Flyta eller sjunka.
Grundskola 5 – 6 Fysik Teknik
Vad är det som gör att vissa föremål flyter i vatten? Varför sjunker andra föremål?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • undersöka vilka faktorer som påverkar om ett föremål flyter eller sjunker i vatten
 • beskriva hur föremål flyter eller sjunker i vatten med hjälp av begreppen tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek, form och volym
 • samtala om och diskutera frågor som rör flytförmåga hos till exempel båtar och vilken betydelse det haft för människors vardag och samhällets utveckling

Konkretisering av mål

Vi kommer att jobba med att:

 • träna på att ställa hypoteser
 • motivera ställda hypoteser
 • planera och genomföra undersökningar
 • dokumentera resultat 
 • dra slutsatser och jämföra resultat
 • läsa och tolka texter

Arbetssätt

Vi börjar varje uppdrag med gemensamma genomgångar av instruktioner för de olika uppdragen.

 

Viktiga begrepp

 • Flyta
 • Sjunka
 • Förutsägelse
 • Cylinder
 • Flytförmåga
 • Vikt
 • Volym

Bedömning

Du blir bedömd på:

 • hur väl du kan planera och genomföra olika undersökningar
 • jämföra egna och andras resultat och ge förslag på förbättringar
 • hur väl du kan dokumentera dina undersökningar i text, tabell och bild
 • hur väl du kan beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga med hjälp av ord och begrepp som är relevanta
 • resonera om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga
 • hur du kan diskutera och ta ställning i frågor som rör hur människan på olika sätt konstruerat och utnyttjat båtar genom historien

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Tk
NTA-tema Flyta eller sjunka

Planera och genomföra undersökningar som rör ett föremåls flytförmåga
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • Fy
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera dina undersökningar i text och bild
 • Fy
 • Fy
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Dessutom gör eleven enkel dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
 • Fy
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Resonera om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga
 • Fy
 • Fy  4-6
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Formulera & välja alternativ
 • Tk
 • Tk  4-6
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: