Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 7H Taluppfattning och bråk

Skapad 2018-08-20 09:44 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Vi arbetar med Taluppfattning och Bråk

Innehåll

 

Matematik planering 7H

 

Tal uppfattning

 

 

 

I undervisningen ska vi:

 

 

 

Använda oss av diagnoser.

 

Ha genomgångar.

 

Arbeta med öppna uppgifter som löses individuellt och följs av gruppdiskussion.

 

Arbeta med uppgifter i boken.

 

Göra laborationer och praktiska uppgifter.

 

Göra läxor och inlämningsuppgifter.

 

Använda oss av hjälpmedel såsom t ex formelblad och miniräknare.

 

 

 

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta:

 

Genom diagnoser, tester och prov. (Muntligt/skriftligt)

 

Deltar aktivt i undervisningen och genomför praktiska och teoretiska uppgifter.

 

Deltar aktivt i diskussioner och tar del av hur andra tänker.

 

 

Vecka

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

34

 

23/8 

Genomgång: Planering

Mål

Taluppfattning

Kap.2

 

 

 

Genomgång:

Tallinjen Tiosystemet

Decimaltal.

Kap.2

2.1 Siffror och Tal

Sida, 37-38

 

Film

 Tallinjen Tiosystemet

Decimaltal

Problemlösning

Praktisk matte

Läxa till fredag

Sida, 38-39-40

 

Räknat klart enligt planeringen

36

Multiplicera och dividera med 10,100,1000

Sida, 42-43

Örnboet

 

 Genomgång 2.2

Sida, 42-43

Problemlösning

2.3 Addition

Sida, 44-45-46

 

Problemlösning

2.3 Addition

Sida, 44-45-46

 

37

Genomgång:

2.4Multiplikation och division

Sida, 47-48

 

Åsöjoggen

 

Multiplikation och division med tal mellan 0 och1

Sida, 50-52

 

Problemlösning

Räknat klart

 

38

Samtalsdagen

Sida, 50-52-53

 

2.6,Prioriteringsregler

 

 

Samtalsdagen em

 

2.6,Prioriteringsregler

Sida, 54-56

 

E-prov

 

2.6,Prioriteringsregler

Sida, 54-56

39

Genomgång:

Primtal, sammansatta tal

Sida, 57-58-59

 

Genomgång:

Primtal, sammansatta tal

Sida, 57-58-59

 

Genomgång:

Primtal, sammansatta tal

Genomgång:

Delbarhet

 

Fortsättning

Primtal, sammansatta tal

Genomgång:

Delbarhet

 

40

Genomgång: Avrundning

Sida60-61-62

 

Genomgång:

Avrundning

Sida60-61-62

 

Problem, resonemang och kommunikation

Sida, 66-67

Problem, resonemang och kommunikation

Sida, 66-67

41

resonemang och kommunikation

Sida, 66-67

resonemang och kommunikation

Sida, 66-67

Prov

E-delen metod och begrepp

Problemlösning

42

Repetitions upp.

Sida, 68-70

Repetitions upp.

Sida, 68-70

C-A Prov

Repetitions upp.

Sida, 68-70

43

 

   Problemlösning

 

Problemlösning

Inlämning

problemlösning

Omprov

Utvärdering

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Åsö 7H Taluppfattning och bråk

E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Begrepp
Du använder begreppen i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begreppen i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
Du använder begreppen i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt
Begrepp
Du beskriver olika begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du beskriver olika begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt..
Du beskriver olika begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du beskriver olika begrepp på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Du växlar mellan olika uttrycksformer och för enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Du växlar mellan olika uttrycksformer och för utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Du växlar mellan olika uttrycksformer och för välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du växlar mellan olika uttrycksformer och för utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du växlar mellan olika uttrycksformer och för välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Begrepp
Du gör beräkningar och löser rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du gör beräkningar och löser rutinuppgifter med gott resultat.
Du gör beräkningar och löser rutinuppgifter med mycket gott resultat
Metod
Du använder i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Du använder ändamålsenliga matematiska metoder.
Du använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder
Metod
Du väljer matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du väljer matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du väljer matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Metod
Du gör beräkningar och löser rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du gör beräkningar och löser rutinuppgifter med gott resultat.
Du gör beräkningar och löser rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och svarets rimlighet.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och svarets rimlighet.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och svarets rimlighet.
Problemlösning
Du bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Du ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du ger olika förslag på alternativa tillvägagångssätt
Resonemang
Du framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Du redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Du redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kommunikation
Du använder olika matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang
Du använder olika matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder olika matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: